η κεντροαριστερα και η «κεντροαριστερα»

Ο πολιτικός όρος «Κεντροαριστερά» ταυτίζεται με τον ιδεολογικό χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Οι θεμελιώδεις συνιστώσες του δημοκρατικού σοσιαλισμού είναι ο πολιτικός φιλελευθερισμός και η κοινωνική δικαιοσύνη. Ο πολιτικός φιλελευθερισμός απαιτεί την αέναη ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της Δημοκρατίας, δηλαδή την ανέκκλητη θεσμική δυνατότητα της λαϊκής πλειοψηφίας να καθορίζει τις πολιτικές αποφάσεις και όχι αυτές να … Συνέχεια ανάγνωσης η κεντροαριστερα και η «κεντροαριστερα»

Advertisement