Σχέδιο νόμου για την “Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών”.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μολονότι η μεταναστευτική πολιτική των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής … Συνέχεια ανάγνωσης Σχέδιο νόμου για την “Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών”.

Advertisement