ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Οι Διευθύνσεις Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) αποτελούν κρίσιμες διοικητικές μονάδες των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας. Στην αρμοδιότητά τους ανήκει η ευθύνη συντήρησης και ελέγχου του οδικού δικτύου (ηλεκτροφωτισμός, διαγραμμίσεις, σηματοδότηση, εκχιονισμός κλπ.), τομείς κρίσιμοι για την οδική ασφάλεια και τις μεταφορές. Τα τελευταία χρόνια οι νευραλγικές αυτές υπηρεσίες έχουν γίνει αντικείμενο πολιτικών εγκατάλειψης και … Συνέχεια ανάγνωσης ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Advertisement