Ο βασικός ύποπτος

Εφημερίδα "TA NEA" Στο πλαίσιο της τελευταίας αναθεώρησης του Συντάγματος και ειδικότερα με την αναθεώρηση του άρθρου 14 εισήχθη για πρώτη φορά στη συνταγματική έννομη τάξη μας η έννοια του βασικού μετόχου. Με τον σχετικό εκτελεστικό νόμο ορίσθηκε ότι βασικός μέτοχος είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει τουλάχιστον το 5% των μετοχών μιας … Συνέχεια ανάγνωσης Ο βασικός ύποπτος

Advertisement