Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16, ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης δεν έχει σχηματίσει άποψη για τις προτάσεις των δύο μεγάλων κομμάτων σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτό οφείλεται κατά την κρίση μου στο γεγονός ότι η δημόσια συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος υπήρξε μέχρι τώρα προσχηματική … Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16, ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Advertisement