Ή ΕΣΥ ή αυτοι

Η ομιλία μου στη Βουλή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας