Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών – Ομιλία μου στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης – 08.03.2022