Εκθεμελιώνεται κάθε κανόνας προστασίας της εργασίας – Ομιλία μου στη Βουλή για το εργασιακό – 16.06.2021