Ομιλία στη Βουλή για την Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη (2019) – Φαινόμενα κακοδιοίκησης – 28.05.2020