Τρεις προτάσεις για το ελληνικό δικαστικό σύστημα

Παρέμβαση του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Χάρη Καστανίδη στην εκδήλωση της ΔιαΝΕΟσις για τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Ορθά επισημαίνεται ότι η επιτυχία ενός δικαστικού συστήματος εξαρτάται από τρεις θεμελιώδεις παράγοντες: Α) Τη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών. Β) Την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και Γ) Την ποιότητα του δικαστικού έργου. Σε ό, τι αφορά … Συνέχεια ανάγνωσης Τρεις προτάσεις για το ελληνικό δικαστικό σύστημα

Advertisement