Τεσσερις μυθοι του νεοελληνικου βιου.

Πρώτος μύθος. Οι Έλληνες είμαστε καλός λαός, αλλά έχουμε σκάρτους πολιτικούς. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην επικράτεια του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, όπου έχει αναχθεί σε αδιαμφισβήτητη αλήθεια το λαϊκό ιδεολόγημα, ότι το πολιτικό προσωπικό της είναι κατώτερο του λαού που το εκλέγει, ότι δεν έχει κάποια αντιστοίχιση στον εθνικό μας χαρακτήρα και στις αξιώσεις … Συνέχεια ανάγνωσης Τεσσερις μυθοι του νεοελληνικου βιου.

Advertisement