ΏΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, άρθρο του Χάρη Καστανίδη στην εφημερίδα »ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές έχοντας δύο σοβαρούς περιορισμούς στις κινήσεις της: την έλλειψη πολιτικού χρόνου και την κυριαρχία συντηρητικών κυβερνήσεων και ιδεών στην Ευρώπη. Οι ανασχετικοί αυτοί παράγοντες στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής λύσης του ελληνικού προβλήματος μπορεί να αντισταθμισθούν αν σχηματισθεί ένα ευρύ πολιτικό μέτωπο στήριξης των προσπαθειών της ελληνικής … Συνέχεια ανάγνωσης ΏΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, άρθρο του Χάρη Καστανίδη στην εφημερίδα »ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Advertisement