ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνής Ιατρική και Διαχείριση Κρίσεων Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (που στο εξής θα καλούνται Μέρη),

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα προσφοράς Ιατρικών Υπηρεσιών στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας και ειδικά στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού

Θεωρώντας απαραίτητη τη συνεργασία των δύο Μερών στο πλαίσιο στήριξης του έργου των Ιατρών στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της φυματίωσης, του HIV/AIDS και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό κρατουμένων.

Συμφωνούν στην ανάπτυξη συνεργασίας καταρχάς σε πιλοτική βάση με σκοπό την εθελοντική προσφορά υπηρεσιών που θα περιλαμβάνουν:

1) Εκτίμηση αναγκών μέσα από έρευνα (τηρώντας την Ελληνική Νομοθεσία και την Ιατρική Δεοντολογία). Σύμφωνα με την έρευνα προβλέπεται ιατρική συνέντευξη και εξέταση 150 κρατουμένων.

2) Οργάνωση συστήματος παραπομπής περιπτώσεων με κλινική συμπτωματολογία  για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο και αντιμετώπιση στο Νοσοκομείο Κρατουμένων ή/ και στο  Εθνικό Σύστημα Υγείας.

3) Παράδοση   Αναφοράς Αποτελεσμάτων και εκπόνηση Ολοκληρωμένης Πρότασης για τη βελτιστοποίηση της υγειονομικής φροντίδας στο χώρο κράτησης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενεργεί μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνής Ιατρική και Διαχείριση Κρίσεων Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ενεργεί μέσω των Συνεργατών των Επιστημών Υγείας  3 φορές την εβδομάδα και ώρες από 12:00 έως 14:00 με εκπρόσωπο την Περτσινίδου Ιωάννα. Για την εκπόνηση του έργου είναι απαραίτητη η συνεργασία εθελοντών γιατρών από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής,  για την παρουσία των οποίων η εκπρόσωπος ενημερώνει έγκαιρα τη Διεύθυνση του Καταστήματος Κράτησης ώστε να τηρηθούν όλες οι  προβλεπόμενες διαδικασίες.

H συλλογή στοιχείων που θα προκύψει μπορεί αξιολογούμενη, να βελτιώσει τη διάγνωση και τη θεραπεία της φυματίωσης, των σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων και της λοίμωξης HIV/AIDS στο χώρο κράτησης.

Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται σε εφαρμογή από την ημέρα υπογραφής του και  θα επανεξεταστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από έξι μήνες από εκπροσώπους του Υπουργείου και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από τους οποίους θα συνταχθεί και η σχετική έκθεση δραστηριοτήτων για την πρόοδο εφαρμογής του.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ                                      ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΡΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ

Χειρουργός

Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και               Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων                                      Διευθυντής του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση κρίσεων υγείας»

Advertisement