ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Τη δυνατότητα να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, θα έχουν οι μετανάστες κρατούμενοι που το επιθυμούν, στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων στον Ελεώνα Θηβών.

Το πρόγραμμα με τίτλο «Οδυσσέας» θα υλοποιείται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί σε 125 διδακτικές ώρες. Πρόκειται για νεοσύστατο τμήμα που θα λειτουργήσει στο Κατάστημα Κράτησης υπό την εποπτεία ειδικευμένου εκπαιδευτικού και ήδη χορηγήθηκε σε αυτό άδεια από τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρίνο Σκανδάμη.
Το πρόγραμμα «Οδυσσέας», που εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης κρατουμένων στα Καταστήματα Κράτησης, πραγματοποιείται με τη συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Advertisement