Ομιλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χάρη Καστανίδη κατά τη συζήτηση στη Βουλή του σχεδίου νόμου “Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις”

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την έναρξη της συζήτησης και αξιοποιώντας κυρίως παρατηρήσεις συναδέλφων κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, θα καταθέσω ένα κείμενο με τροποποιήσεις και νομοτεχνικές βελτιώσεις. Το κείμενο αυτό θα δοθεί τώρα στην υπηρεσία, ώστε αμέσως να διανεμηθεί σε όλους τους συναδέλφους, για να το έχουν υπόψη τους καθόλη τη διάρκεια της συζήτησης.
Επιθυμώ, όμως, κυρία Πρόεδρε, για ορισμένα απ’ αυτά που περιλαμβάνονται στο σύντομο σημείωμα να κάνω ορισμένες διευκρινίσεις. Αποσύρω, παραδείγματος χάρη, την παράγραφο 4 του άρθρου 1, παράγραφο με την οποία επιφέραμε μερική τροποποίηση στη σύθεση της Επιτροπής υπό τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ελέγχονταν, πλην των κοινοβουλευτικών προσώπων, όλες οι άλλες δηλώσεις “πόθεν έσχες”.
Την αποσύρω, διότι η Κυβέρνηση προτίθεται να εισηγηθεί άμεσα δραστικές μεταβολές στους μηχανισμούς ελέγχου του “πόθεν έσχες”, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την πολιτική. Πιο συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση προτίθεται να εισηγηθεί την επόμενη Τρίτη, όπως συνεννοήθηκα με τον Πρόεδρό της, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τα ακόλουθα: Πρώτον, ο έλεγχος του “πόθεν έσχες” για όλα τα μη κοινοβουλευτικά πρόσωπα, από όσους έχουν τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων και τους δικαστικούς λειτουργούς μέχρι τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ, νε μην γίνεται πλέον από την Επιτροπή υπό τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διότι έχουν πατατηρηθεί πολλές καθυστερήσεις στο δειγματοληπτικό έλεγχο – ουσιαστικά δεν γίνεται έλεγχος – αλλά να υπαχθούν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή στην Αρχή του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ : Βεβαίως, όπως το λέτε, κύριε συνάδελφε. Μιλάμε για την Επιτροπή του άρθρου 7 του ν.3691, που είναι η Αρχή Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος.
Με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι μόνο ότι γίνεται αποτελεσματικός έλεγχος από καλούς γνώστες των σχετικών προβλημάτων, αλλά στην ίδια Επιτροπή ενοποιούνται και οι μηχανισμοί ελέγχου, πέραν του «πόθεν έσχες», τραπεζικών λογαριασμών, χρηματιστηριακών πράξεων, εκποίησης ακινήτων κ.ο.κ.
Υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Είπα τι θα εισηγηθώ ως Υπουργός Δικαιοσύνης, αλλά βεβαίως η τελική πρόταση θα διαμορφωθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και θα συμπράξουμε όλα τα κόμματα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» των πολιτειακών και κοινοβουλευτικών προσώπων πρέπει να μείνει στην Αρχή, που προβλέπεται από το άρθρο 29 του Συντάγματος, αλλά στην οποία η πλειοψηφία δεν μπορεί να αποτελείται από Βουλευτές, ώστε να μην εκτοξεύεται η κατηγορία, ότι στο «πόθεν έσχες» των Βουλευτών και των άλλων πολιτειακών προσώπων «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει». Άρα, θα αλλάξει η σύνθεση της Επιτροπής του νόμου 3023 και πλέον ο έλεγχος των δηλώσεων του «πόθεν έσχες», θα γίνεται από Επιτροπή υπό Αντιπρόεδρο της Βουλής, και με σύνθεση που δεν θα ελέγχεται από Βουλευτές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Το αποσύρετε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων): Τη διάταξη της παραγράφου 4. Αυτό είπα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Κάνετε μεταβολή στο υπάρχον;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ : Όχι, την αποσύρω, διότι προτίθεται η Κυβέρνηση όσα προανέφερα να τα εισηγηθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας την επόμενη Τρίτη.
Βεβαίως, αυτό που τελικώς θα εισηγηθεί η Κυβέρνηση στη Βουλή θέλουμε να είναι το αποτέλεσμα της σύμπραξης όλων των πολιτικών κομμάτων. Άρα, θα εισηγηθούμε όσα σας αναγγέλλω, αλλά θα προσπαθήσουμε και να υιοθετήσουμε όλοι μαζί κοινές προτάσεις. Όμως, είναι ενδεικτική η πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Κυβέρνησης.Δεν έχει πλέον νόημα να κάνουμε μερική τροποποίηση με την παρ. 4. Χρειάζεται να επιφέρουμε δραστική μεταβολή των μηχανισμών ελέγχου του Πόθεν Έσχες όλων όσων είναι υπόχρεοι για δήλωση Πόθεν Έσχες. Είναι αναγκαίο γι’αυτό οι σχετικές ρυθμίσεις να συζητηθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιθυμώ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να συμπράξουμε όλοι στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Δεύτερον, αποσύρω το άρθρο 17 –στηριζόμενος στις ήταν παρατηρήσεις που έκαναν πολλοί συνάδελφοι, ενθυμούμαι αυτές του συναδέλφου κ. Παυλόπουλου- σχετικά με το άρθρο 204 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Στη θέση του αποσυρόμενου άρθρου 17 ως άρθρο 17, παρακαλώ πολύ να υιοθετήσουμε την τροπολογία που κατέθεσα μαζί με το συνάδελφό μου Υπουργό Οικονομίας κ. Παπακωνσταντίνου και την οποία σας είχα ανακοινώσει στην κοινοβουλευτική επιτροπή, οπότε και πήρα την έγκριση των εκπροσώπων όλων των κομμάτων. Η τροπολογία αυτή αφορά τη δυνατότητα, έστω εν μέρει, να καλύπτουμε τις δαπάνες της υγειονομικής περίθαλψης υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίοι μπορεί να υφίστανται σοβαρές σωματικές βλάβες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Θα έχετε υπ’ όψιν σας ότι το πιο πρόσφατο περιστατικό ήταν ο σωφρονιστικός υπάλληλος, ο οποίος έξω από το σπίτι του εβλήθη από δύο Αλβανούς, με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτος. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα δικαιωθούν οι ιατρικές προβλέψεις.
Με αυτό τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα από τους υπάρχοντες κωδικούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης να βοηθούμε ανθρώπους, οι οποίοι υφίστανται κατά άσκηση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών βαριές αναπηρίες και βλάβες.
Προτείνω ακόμη ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις, τις οποίες δεν χρειάζεται να εξηγήσω. Θα τις καταθέσω, κυρία Πρόεδρε, στις υπηρεσίες σας, προκειμένου να διανεμηθεί το κείμενο. Ασφαλώς, όπως πάντοτε συνηθίζω, κατά τη διάρκεια της συζήτησης μπορεί να αποδεχθώ και άλλες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις.
Τέλος, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας, θέλω να δηλώσω, ότι η Κυβέρνηση αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί εισηγείται σοβαρότατη δέσμη μέτρων, που επιδιώκει την εγκατάσταση διαφάνειας στη δημόσια ζωή. Θα ζητήσουμε αύριο κανόνες διαφάνειας για τους πολίτες, αλλά επιβάλλουμε πρώτα κανόνες διαφάνειας για τους πολιτικούς και το πολιτικό σύστημα, όπως είναι η δήμευση της περιουσίας των πολιτικών προσώπων και κρατικών αξιωματούχων, που αποκρύπτουν περιουσιακά τους στοιχεία στη δήλωση του Πόθεν Έσχες, όπως είναι η έκπτωση από το αξίωμά τους αν συμμετάσχουν σε εξωχώριες εταιρείες και όπως είναι η ευνοϊκή μεταχείριση αυτών που θα συνεργαστούν με τη δικαιοσύνη για να αποκαλύψουν πράξεις διαφθοράς στο δημόσιο. Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί εγκαθιστούμε τέτοιους κανόνες διαφάνειας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Advertisement