Ερώτηση του Χάρη Καστανίδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον Δήμο Λαχανά

Η λειτουργία του Δήμου Λαχανά αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος.

Τον Φεβρουάριο του 2006, οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφούσας παράταξης ακολουθώντας τις τυπικές διαδικασίες ζήτησαν να τους χορηγηθούν αντίγραφα διοικητικών εγγράφων (προϋπολογισμοί, ισολογισμοί, τεχνικά προγράμματα και μισθολογικές καταστάσεις που κατάρτισε ο δήμος τα έτη 1999-2005) προκειμένου να ενημερωθούν για την οικονομική κατάσταση του δήμου.

Ο Δήμαρχος Λαχανά αρνήθηκε παρανόμως τη χορήγηση των εγγράφων αυτών, δεν συμμορφώθηκε δε ούτε στην προς τούτο σχετική εντολή του Εισαγγελέως Θεσσαλονίκης.

Στις 20.3.2006 οι δημοτικοί σύμβουλοι απευθύνονται με επιστολή τους στο Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τσιότρα καταγγέλλοντας αυτή τη συμπεριφορά. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι:
o    Για 5 μήνες σε κάθε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου τους, ο πρόεδρος και η διοίκηση δεν επιτρέπουν να τίθενται καν σε ψηφοφορία πάνω στα συζητούμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι προτάσεις ή οι αντιπροτάσεις που διαμορφώνονται κατά τη συζήτηση.
o    Για 5 μήνες οι ψηφοφορίες διεξάγονται μόνο επί των προτάσεων της πλειοψηφίας, ανεξαρτήτως του εάν έχουν πλειοψηφία.
o    Πετυχαίνουν πλασματικές πλειοψηφίες.
o    Αρνούνται να δώσουν οποιοδήποτε παραστατικό ή έγγραφο σε δημοτικούς συμβούλους που τα ζητούν προφορικά ή εγγράφως, οι οποίοι τελικά αναγκάζονται να προσφύγουν στην Εισαγγελία.
o    Προχώρησαν συστηματικά σε αναθέσεις πλασματικών έργων προς τη δημοτική επιχείρηση του δήμου Λαχανά για την πληρωμή παράνομων εργαζομένων – τους οποίους μετά απέλυσαν-  στο δήμο ή την επιχείρηση.
Το έγγραφο – καταγγελία καταλήγει ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Περιφερειάρχη.

Τον Σεπτέμβριο του 2006 προσφεύγουν εκ νέου στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης και ο Δήμαρχος Λαχανά αυτή τη φορά αναγκάζεται τελικά να χορηγήσει, πλην όμως επιλεκτικά, κάποια εκ των εγγράφων.

Κάτω από ένα τέτοιο καθεστώς ανομίας και συγκάλυψης, χωρίς κανένα έλεγχο, με την ουσιαστική φίμωση της αντιπολίτευσης, η αυθαιρεσία και η παρανομία αποδεικνύεται ότι ήταν η συνήθης πρακτική του δήμου Λαχανά. Από το 2002 και έπειτα – όπως φαίνεται και στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου- υπήρξαν τεράστια ποσά που κρίθηκαν σαν μη νόμιμες δαπάνες. Και παρόλο που ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γνώριζε την παραπάνω κατάσταση, καθώς είχαν γίνει ενυπόγραφες καταγγελίες, προτίμησε να «καλύψει» το γεγονός αυτό.

Οι μη νόμιμες δαπάνες που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ αφορούν σε εκδρομές που διοργάνωνε ο δήμος σε νησιά για όλους τους δημότες του, όπως επίσης και σε απευθείας αναθέσεις έργων.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, τις εκδρομές, ήταν πάγια τακτική του δήμου Λαχανά να διοργανώνει εκδρομές για δημότες του και μη, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Κέρκυρα, Ρόδο, Κύπρο, Κων/πόλη). Οι δαπάνες καλύπτονταν από τον προϋπολογισμό του δήμου, παρόλο που η δραστηριότητα αυτή δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ και  δεν υπάρχει για τέτοιο λόγο ειδική πίστωση. Για όλες αυτές τις εκδρομές υπολογίζεται πως σπαταλήθηκαν κοντά στα 4.000.000,00€.  Πέραν του ποσού αυτού, οι εκδρομείς πλήρωναν συνήθως κοντά στο ποσό των 50,00€ για τη συμμετοχή τους, για τις οποίες εισπράξεις ο δήμος δεν εξέδιδε παραστατικά και δεν τα εμφάνιζε ως έσοδα με μοναδική εξαίρεση το έτος 2005.

Με αφορμή την τελευταία εκδρομή που θα διοργάνωνε ο δήμος στην Κρήτη το καλοκαίρι του 2007, οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας υπέβαλαν στις 26.4.2007 προσφυγή στον Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ακύρωσή της. Δυστυχώς, ο Γ.Γ. κ. Τσιότρας με την υπ΄αριθμ.15193/16.5.2007 απόφασή του απέρριψε την προσφυγή, με αποτέλεσμα οι δημοτικοί σύμβουλοι να καταφύγουν στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προσβάλλοντας την απόφασή του.

Στις 8-06-2007 η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ακύρωσε την απόφαση του Γ. Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θεωρώντας μάλιστα προφανές το έννομο συμφέρον των καταγγελλόντων.

Μετά την δικαίωσή τους, στις 18-06-2007, οι ίδιοι καταγγέλλοντες με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζητούν να διενεργηθεί έλεγχος στα οικονομικά του δήμου. Με την υπ’ αριθμ. 45055/15.9.2008 έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι περισσότερες δαπάνες του Δήμου  για τα έτη 2002 έως και 2005 κρίνονται μη νόμιμες.

Επιπλέον, όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις έργων έγιναν φωτογραφικές κατατμήσεις δαπανών, προκειμένου να γίνουν απευθείας αναθέσεις χωρίς τη διενέργεια πρόχειρου ή τακτικού διαγωνισμού. Ενδεικτικό της αδιαφάνειας και της έλλειψης κάθε νομιμότητας είναι οι παρακάτω απευθείας αναθέσεις για την περίοδο 2002-2005:
1. Με χρηματικά εντάλματα συνολικού ποσού 25.355,84€ πληρώθηκαν δαπάνες για την προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων με απευθείας ανάθεση.
2. Με χρηματικά εντάλματα συνολικού ποσού 31.029,28€ πληρώθηκαν δαπάνες που αφορούσαν τη προμήθεια παγκακιών με απευθείας ανάθεση.
3. Με χρηματικά εντάλματα συνολικού ποσού 77665,74€ πληρώθηκαν δαπάνες με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια σκυροδέματος, αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος, αμμοχάλικου.
4. Στον απολογισμό του έτους 2005, αναγράφονται ποσά 22.000,00 ευρώ, 18.000,00 ευρώ, 19.000,00 ευρώ και 29.000,00 ευρώ με αιτιολογία τον «καθαρισμό αρδευτικών αυλάκων» στα χωριά του δήμου, ενώ στην εδαφική περιφέρεια του δήμου Λαχανά δεν υπάρχουν αρδευτικά δίκτυα, αφού πρόκειται περί ορεινής περιοχής.

Να σημειωθεί δε, ότι για όλες τις απευθείας αναθέσεις έργων τα χρηματικά εντάλματα φέρονται υπογεγραμμένα μόνο από τον δήμαρχο χωρίς την υπογραφή του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών.

Ερωτάται ο κ .Υπουργός:

1. Τι προτίθεται να κάνει για να προστατέψει την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος και τη σωστή διαχείρισή του;
2.  Εάν προτίθεται να ελέγξει υφισταμένους του, όπως τον Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την αξιοπερίεργη διοικητική συμπεριφορά του να αγνοεί τις σοβαρές καταγγελίες και να καλύπτει τις πράξεις της Δημοτικής Αρχής Λαχανά;

Ο ερωτών βουλευτής

Χάρης Καστανίδης

Advertisement