Νoμος 3811/2009 «Αποζημιωση των θυματων εγκληματων βιας απο προθεση και αλλες διαταξεις»

Νόμος 3811/2009 «Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις».  

Στο σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε την αιτιολογική έκθεση

http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%BF%CE%A5%CE%94%CE%94%CE%91%CE%94%CE%B1%CF%80%CF%8C1990.aspx

 

Advertisement