Ανακοίνωση της πρώτης δέσμης μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την καθιέρωση κανόνων διαφάνειας από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χάρη Καστανίδη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη Διαφάνεια χθες και για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σήμερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώνει την πρώτη δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την καθιέρωση κανόνων διαφάνειας:
1.    Δημιουργείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ειδικό γραφείο που θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, την εξέλιξή τους σε κάθε βαθμίδα της δικαιοσύνης και τις σχετικές αποφάσεις, τον αριθμό των καταδικών για σοβαρά αδικήματα και σοβαρές αστικές ή διοικητικές υποθέσεις. Η χαμηλή κατάταξη της χώρας μας σε θέματα διαφάνειας οφείλεται μεταξύ άλλων λόγων και στο γεγονός ότι ουδέποτε παραδίδει στοιχεία στην οργάνωση «Διεθνής Διαφάνεια» σχετικά με τη δίωξη ή καταδίκες προσώπων για εγκλήματα, όπως η εμπορία ανθρώπων ή η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση κλπ.
2.    Θα κυρωθεί η «Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του οργανωμένου εγκλήματος», την οποία παρότι έχει υπογράψει η χώρα μας από τον Δεκέμβριο του 2000, μέχρι στιγμής δεν την έχει επικυρώσει.
3.    Θα συμπληρωθεί ο νόμος 3213/2003 για το «πόθεν έσχες» με τη ψήφιση διάταξης που θα προβλέπει τη δήμευση περιουσιακού στοιχείου, αν ο ελεγχόμενος υποβάλλει εν γνώσει του ανακριβή στοιχεία στη δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης.
4.    Θα εισηγηθώ στον Πρόεδρο της Βουλής την ποινή της έκπτωσης των μελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών, των βουλευτών, των γενικών και ειδικών γραμματέων των υπουργείων από το αξίωμά τους, εάν αποδειχθεί ότι συμμετέχουν σε εξωχώριες (offshore) εταιρείες. Το ίδιο θα ισχύσει και για τους επικεφαλής των αυτοδιοικήσεων α΄και β΄βαθμού. Σήμερα η συμμετοχή σε εξωχώριες εταιρείες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
5.    Η πολυνομία σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατία ευνοούν φαινόμενα διαφθοράς. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, θα συσταθούν ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την κωδικοποίηση και απλούστευση της νομοθεσίας σε συγκεκριμένους τομείς, στους οποίους παρατηρούνται υψηλοί δείκτες διαφθοράς. Επείγει π.χ. η κωδικοποίηση και απλούστευση της νομοθεσίας για την πολεοδομία, το περιβάλλον, τη φορολογία. Η σύσταση των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών θα γίνει σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.
6.    Θα εισηγηθούμε σύντομα νομοσχέδιο για την επιεική μεταχείριση όσων συμπράττουν με τη Δικαιοσύνη προκειμένου να αποκαλυφθούν φαινόμενα και πράξεις διαφθοράς. Το πεδίο εφαρμογής των μέτρων επιεικείας θα αφορά όλα τα περιουσιακά εγκλήματα κατά του δημοσίου, όπως κυρίως αυτά περιγράφονται, στον ξεπερασμένο ήδη νόμο 1608/1950 (απάτη, απιστία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, δωροδοκία, δωροληψία κ.ο.κ.).

Advertisement