ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Οι Διευθύνσεις Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) αποτελούν κρίσιμες διοικητικές μονάδες των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας. Στην αρμοδιότητά τους ανήκει η ευθύνη συντήρησης και ελέγχου του οδικού δικτύου (ηλεκτροφωτισμός, διαγραμμίσεις, σηματοδότηση, εκχιονισμός κλπ.), τομείς κρίσιμοι για την οδική ασφάλεια και τις μεταφορές.

Τα τελευταία χρόνια οι νευραλγικές αυτές υπηρεσίες έχουν γίνει αντικείμενο πολιτικών εγκατάλειψης και απαξίωσης, με συνέπεια να μην μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους. Ο μηχανολογικός τους εξοπλισμός (εκχιονιστικά μηχανήματα, λεπίδες, αλατιέρες, οχήματα μεταφοράς) παραμένει πεπαλαιωμένος χωρίς να ανανεώνεται.

Καμιά πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού δεν γίνεται τη στιγμή που έμπειροι υπάλληλοι συνταξιοδοτήθηκαν. Επί πλέον τα τελευταία πέντε (5) χρόνια έχει σταματήσει η χρηματοδότηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΤΕΟ ΑΕ, χωρίς να έχει υπάρξει πρόβλεψη για νέα πηγή χρηματοδότησης. Συνέπεια αυτού είναι η οικονομική ασφυξία των υπηρεσιών και η αδυναμία καταβολής των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων από τον Απρίλιο του 2008.

Η μη ύπαρξη εγκρίσεων για παροχή εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου. Η μη ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για καταβολή της υπερεργασίας (νυχτερινά, αργίες, κλπ.). Η μη καταβολή των εκτός έδρας μετακινήσεων. Όλα αυτά έχουν αναγκάσει του εργαζόμενους να μην παρέχουν πλέον καμία εργασία πέραν του νομίμου ωραρίου τους και να μην πραγματοποιούν καμία εκτός έδρας μετακίνηση.

Αποτέλεσμα αυτού είναι αφενός μεν η κακή συντήρηση του οδικού δικτύου και οι κίνδυνοι που συνεπάγονται για την ασφάλεια των μεταφορών και αφετέρου η ανάθεση του έργου των ΔΕΣΕ σε ιδιώτες εργολάβους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεται να κάνει για τη χρηματοδότηση των ΔΕΣΕ, την εύρυθμη λειτουργία τους και την αναβάθμιση του τόσο κρίσιμου για την οδική ασφάλεια έργου τους;

                                                                             Ο ερωτών βουλευτής

Χάρης Καστανίδης

Advertisement