Ερώτηση Χάρη Καστανίδη προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για την κατάργηση τμήματος κατασκευής έργων της ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ στη Θεσσαλονίκη

Όπως γνωρίζετε, στις 31-5-2009 καταργείται, σύμφωνα με το ΠΔ 178/2008 (ΦΕΚ 244 Α’ 1-12-2008), το τμήμα της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
Σημαντικά έργα της Υπηρεσίας είναι ο Αυτοκινητόδρομος  Ραψάνη-Πλαταμώνας και Σκοτίνα-Κατερίνη και η υπόγεια διέλευση του Αυτοκινητόδρομου από την αστική ζώνη της Κατερίνης.
Με την κατάργηση του τμήματος Θεσσαλονίκης της ΕΥΔΕ Αυτ/μος ΠΑΘΕ ανακόπτεται η πορεία και η εξέλιξη των έργων βελτίωσης, του σπουδαιότερου Ελληνικού οδικού δικτύου του Αυτ/μου ΠΑΘΕ Ραψάνη-Θεσσαλονίκη-Έυζωνοι, με εξαίρεση το τμήμα Πλαταμώνας-Σκοτίνα που εντάχθηκε στη σύμβαση Παραχώρησης Ράχες-Κλειδί.
Δημιουργείται μια χαοτική κατάσταση καθώς υπάρχουν σε εξέλιξη έργα (ποιος θα ολοκληρώσει τα έργα για τα οποία είτε έχουν συνταχθεί μελέτες – ημιτελείς κόμβοι, κάθετοι, παράπλευροι- είτε είναι σε εξέλιξη συμβάσεις για την σύνταξη μελετών με κυριότερο το τμήμα Αξιός- Εύζωνοι είτε προτάθηκε να μελετηθούν, όπως οι παράπλευροι Κλειδί-Αξιός-Θεσσαλονίκη).
Στον διοικητικό τομέα το ερώτημα είναι ποιος θα διαχειριστεί τις εκκρεμείς υποθέσεις όπως είναι η παράδοση – παραλαβή των έργων, οι δικαστικές διεκδικήσεις, η παρακολούθηση των απαλλοτριώσεων και άλλα. Είναι προφανές ότι με την μεταφορά του αρχείου στην κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα δεν θα μεταφερθεί και η γνώση του αντικειμένου.
Στον διαρθρωτικό τομέα το ερώτημα είναι γιατί καταργείται μία υπηρεσία από τις ελάχιστες που είναι πιστοποιημένες  κατά ISO9001 όταν βασική προϋπόθεση για την διαχείριση του 4ο ΕΣΠΑ είναι αυτή η πιστοποίηση. Με την κατάργησή της, ανατρέπεται και η πορεία  εξέλιξης των Υπηρεσιών του δημοσίου, που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.
Στον τομέα της οικονομίας το ερώτημα είναι εάν η κατάργηση της Υπηρεσίας συνεισφέρει πραγματικά στη μείωση του δημόσιου τομέα καθότι οι υπάλληλοι της δεν απολύονται αλλά μετατίθενται χωρίς βέβαια μείωση των αποδοχών τους.
Στον οργανωτικό τομέα το ερώτημα είναι γιατί δεν έχει προβλεφθεί η δημιουργία συνδετικού κρίκου μεταφοράς της γνώσης και των αρχείων στους φορείς που θα αναλάβουν την μετά ΠΑΘΕ εποχή.
Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι ότι η Υπηρεσία πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται ενταγμένη στο χρονοδιάγραμμα δρομολόγησης των εξελίξεων αναβάθμισης των Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Για το λόγο αυτό, προτείνουμε την μεσοπρόθεσμη συγχώνευση και όχι την κατάργηση της, με Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως την ΕΥΔΕ (Σ/Α) Συντήρησης Αυτ/μων ή την ΄΄ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ΄΄ ΑΕ, ώστε να γίνει ομαλή μεταβίβαση του αντικειμένου και των αρμοδιοτήτων. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να διατηρήσει το αντικείμενό της και να λειτουργήσει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και άλλων κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ όπως της Δ1, Δ3, Δ4 (στον τομέα των Λιμενικών έργων), Δ8, Δ13, της ΕΥΔΕ ΟΑΠ (Οδικοί Άξονες με Παραχώρηση) για την Υποθαλάσσια Θεσσαλονίκης ή μιας νέας πιθανόν Υπηρεσίας για τα Μεγάλα Έργα Βορείου Ελλάδος.

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ

Προτίθεστε να υιοθετήσετε τις προτάσεις μας για τη συγχώνευση και όχι κατάργηση της ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διασφαλισθεί τόσο η ομαλή εξέλιξη των έργων όσο και η υπάρχουσα τεχνογνωσία;

Ο ερωτών βουλευτής

Χάρης Καστανίδης

Advertisement