Ερώτηση του Χάρη Καστανίδη προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για τα στεγαστικά δάνεια των παλιννοστούντων ομογενών

Για τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από τις χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, με αποφάσεις των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, χορηγήθηκαν επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια για την αγορά πρώτης κατοικίας ή οικοπέδου. Η πολιτική μας αυτή δε, συνεχίστηκε και επί της δικής σας διακυβέρνησης.

Πρόκειται για δάνεια που εκτοκίζονται με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, 12μηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν την έναρξη κάθε περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένα κατά δύο και δύο δέκατα (2,2) εκατοστιαίες μονάδες και για τα οποία παρέχεται η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Επιπρόσθετα, το επιτόκιο επιδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, σε ποσοστό που εξαρτάται από τη ζώνη (περιοχή) στην οποία ανήκει το αγοραζόμενο ακίνητο.

Η σύνδεση με τα επιτόκια των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, που τότε ήταν χαμηλά λόγω της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας, καθιστούσε τα εν λόγω δάνεια ιδιαίτερα προνομιακά. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έδειχνε έμπρακτα την αλληλεγγύη της ελληνικής πολιτείας στους παλιννοστούντες  ομογενείς, οι οποίοι χρειάζονταν υποστήριξη και ενδιαφέρον.

Σήμερα, η άνοδος των επιτοκίων των εντόκων γραμματίων καθιστά την αποπληρωμή των δανείων δυσβάστακτη για τους δανειολήπτες. Η οικονομική κρίση, η ακρίβεια, η απώλεια εισοδήματος, η ανεργία που με την πολιτική σας εγκαταστήσατε στην ελληνική κοινωνία, δημιουργούν επιτακτική ανάγκη για την λήψη μέτρων προκειμένου να ανακουφιστούν οι παλιννοστούντες. Τα επιτόκια των δανείων αυτών, διαμορφώνονται σήμερα σε ποσοστά πλέον του 7,5%, ενώ είναι προφανές, ότι το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν περαιτέρω, λόγω της αύξησης των επιτοκίων των εντόκων γραμματίων. Η επίπτωση της αύξησης αυτής είναι μεγάλη και για το ελληνικό δημόσιο, καθώς καταβάλει τον επιδοτούμενο τόκο.

Δεδομένου ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει απαθής θεατής των εξελίξεων,
Δεδομένου ότι πρέπει να είναι άμεση και έμπρακτη η  στήριξη των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων, που πλήττονται περισσότερο από όλους στην παρούσα περίοδο,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεται να πράξει για τον περιορισμό των ύψους της τοκοχρεωλυτικής εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων των παλιννοστούντων ομογενών και την ανακούφιση των χιλιάδων οικογενειών χαμηλών εισοδημάτων που δανειοδοτήθηκαν.

Ο Ερωτών βουλευτής

Καστανίδης Χάρης

Advertisement