Ερώτηση του Χάρη Καστανίδη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την πυροπροστασία του δάσους Σέιχ-Σου

Το Πρόγραμμα «Προστασία και Αναβάθμιση του δάσους Σέιχ Σου της Θεσσαλονίκης» συνολικού προϋπολογισμού 15.130.071 ευρώ, με συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής, ξεκίνησε να υλοποιείται το έτος 2005, με προγραμματισμένη ολοκλήρωσή του το 2008. Περιλαμβάνει έργα και δράσεις που αφορούν στην αντιπλημμυρική προστασία, την προστασία δασών, την περιβαλλοντική αναβάθμιση και πρόγραμμα ευαισθητοποίησης. Ειδικά για την πυροπροστασία του δάσους περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
– Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος πυροπροστασίας με τη χρήση GIS (μελέτη, εγκατάσταση τηλεματικού δικτύου πυροπροστασίας): γρήγορη ανίχνευση πυρκαγιάς, άμεση αντιμετώπιση, δημιουργία συστήματος λήψης αποφάσεων, κατασκευή υποβάθρων, GIS, εγκατάσταση δέκα ψηφιακών καμερών, οργάνωση Επιχειρησιακού Κέντρου Παρακολούθησης
– Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών έργων δασικού αντιπυρικού οδικού δικτύου: βελτίωση της πρόσβασης για πυροπροστασία (πρόληψη και καταστολή), ασφαλτόστρωση και αναβάθμιση δρόμου μήκους 10,5 χλμ., διαπλατύνσεις, κατασκευή τάφρων, επενδύσεις τάφρων, κατασκευή σωληνωτών οχετών κατά μήκος όλου του οδικού δικτύου.
– Έργα αναβάθμισης και συμπλήρωσης του συστήματος υδροδότησης: πυροπροστασία στην καταστολή, κατασκευή τριών δεξαμενών 75κ.μ. η μια, δέκα χιλιομέτρων αγωγών μεταφοράς νερού και 20 υδροστομίων.
– Έργα δασοκομικών χειρισμών αντιπυρικής προστασίας: προληπτικά μέτρα αντιπυρικής προστασίας, κλαδεύσεις, καθαρισμοί, μεταφορά προϊόντων υλοτομίας.

Παρά τη διακοπή της χρηματοδότησης του Προγράμματος τον Οκτώβριο του περασμένου έτους από την Ε.Ε., καθώς αποφάσισε να προσφύγει στο δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Ελλάδας όσον αφορά τη συμβατότητα των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων επιμέρους έξι έργων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαβεβαίωνε για τη συνέχισή του.

Ήδη όμως από τον Ιούλιο του 2007, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης είχε διατάξει προκαταρκτική εξέταση για την πλήρη υποβάθμιση του περιαστικού δάσους του Σέιχ Σου. Την ίδια περίοδο η Δασική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις προσωπικού ενώ σύμφωνα με τη δασάρχη Θεσσαλονίκης η διάθεση κονδυλίων για τα έργα συντήρησης των δασικών δρόμων και ζωνών πυρασφάλειας εξαντλούνταν στο ποσό των 45.000 ευρώ για όλο το νομό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα δε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασικών Υπαλλήλων από τις 5.500 οργανικές θέσεις καλύπτονται λιγότερες από 2.500, ενώ ειδικά για την Κεντρική Μακεδονία υπήρχαν 30 κενές θέσεις δασολόγων, 206 κενές θέσεις δασοπόνων και 271 κενές θέσεις δασοφυλάκων.

Την Τετάρτη 28 Μαΐου τ.ε. ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης σε σύσκεψη που πραγματοποίησε με συναρμόδιους φορείς, διαπιστώνει ότι και φέτος δεν έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία του δάσους του Σέιχ Σου, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί σκουπιδότοπο αυξάνοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Ποια από τα έργα του Προγράμματος «Προστασία και Αναβάθμιση του δάσους Σέιχ Σου της Θεσσαλονίκης» έχουν υλοποιηθεί, ποια εξακολουθούν να εκτελούνται και ποια η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής τους;
2. Ποια έργα υλοποιήθηκαν από το δασαρχείο Θεσσαλονίκης για τη συντήρηση των δασικών δρόμων και των ζωνών πυρασφάλειας για το τρέχον έτος;
3. Τι σκοπεύουν να πράξουν μετά τις διαπιστώσεις της Εισαγγελίας για τα ελλιπή μέτρα πυροπροστασίας του Σέιχ Σου και προκειμένου να αποσοβηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιών;
4. Εάν έχουν προχωρήσει στην κάλυψη των κενών θέσεων δασικών υπαλλήλων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χάρης Καστανίδης

Advertisement