ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστών για να μην είναι μόνο θεωρητική διακήρυξη, πρέπει, μεταξύ άλλων, κάθε λειτουργός της δικαιοσύνης να μην υπόκειται σε οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης από τις υπόλοιπες συντεταγμένες εξουσίες. Είναι προφανές, ότι ο διορισμός σε υπηρεσίες της Βουλής στενών συγγενικών προσώπων τριών δικαστών, που αυτή την ώρα χειρίζονται κρίσιμες και ευαίσθητες ποινικές και πολιτικές υποθέσεις, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την επιθυμητή ανεξαρτησία τους

Advertisement