Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16, ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης δεν έχει σχηματίσει άποψη για τις προτάσεις των δύο μεγάλων κομμάτων σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτό οφείλεται κατά την κρίση μου στο γεγονός ότι η δημόσια συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος υπήρξε μέχρι τώρα προσχηματική και ελλειπής. Αφορούσε περισσότερο μυθολογικά στοιχεία, παρά την ουσία και τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Η συζήτηση στηρίζεται σε γενικά και ασαφή ιδεολογήματα, περιστρέφεται δε γύρω από το δίλημμα ναι ή όχι στα μη κρατικά πανεπιστήμια, δίλημμα που το έχει ήδη ξεπεράσει η οικονομική και εκπαιδευτική πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα στιγματισμένη από το ανέλεγκτο χάος των προσφερομένων δήθεν γνώσεων και πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα κολλέγια, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, Κ.Ε.Σ. κ.ο.κ.

Το πραγματικό ερώτημα θα έπρεπε να είναι αν οργανώνεις ή όχι το χάος, αν επιβάλλεις αυστηρούς κανόνες κρατικής πιστοποίησης ή όχι και με ποιο τρόπο.

Το δεύτερο σημαντικό εύρημα της δημοσκόπησης είναι ότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης δεν μπορεί να διακρίνει σοβαρές διαφορές μεταξύ ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.Δ. στις εξαγγελίες τους για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εγκλωβίστηκε στη διαχείριση των εσωτερικών του διαφωνιών, αντί να αναδείξει τις κολοσσιαίες διαφορές της δικής του πρότασης από τις απόψεις της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μελλοντικών μη κρατικών πανεπιστημίων. Έπρεπε δηλαδή το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να μεταθέσει τη συζήτηση γύρω από τον εκτελεστικό νόμο, που θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση μιας πιθανόν αναθεωρημένης διάταξης του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Το τι πραγματικά επιδιώκεις φαίνεται από το τι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων θα θέσεις. Δίνω ένα διαφωτιστικό παράδειγμα. Για να ιδρυθεί ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο από κάποιο κοινωφελές ίδρυμα, πρέπει κατά την κρίση μου να διαθέτει ένα ελάχιστο χωροταξικά και λειτουργικά campus. Το campus αυτό πρέπει να περιλαμβάνει δύο τουλάχιστον σχολές με δύο τμήματα τουλάχιστον η καθεμία (π.χ. Πολυτεχνείο με μηχανικούς και αρχιτέκτονες τουλάχιστον συν Σχολή Θετικών Επιστημών με φυσικούς και βιολόγους τουλάχιστον).

Θα το δεχόταν αυτό η Ν.Δ. ή της αρκεί να δημιουργηθεί μια μονοθεματική σχολή (π.χ. σχολή marketing)και να την χρίσει πανεπιστήμιο;

Advertisement