Για μια νέα σχέση εμπιστοσύνης

Εφημερίδα  ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις έχουν καταδείξει ότι με την πάροδο του χρόνου εντείνεται η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών για τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς. Τα μεγάλα άλυτα προβλήματα που χρονίζουν όπως π.χ. η ανεργία, ισχυρές πολιτικές και ιδεολογικές απογοητεύσεις των πολιτών  που μεσολάβησαν σε μακρύ χρονικό διάστημα, φαινόμενα διαφθοράς διάχυτα στη δημόσια ζωή και αρκετοί άλλοι λόγοι εξηγούν το πρόβλημα. Η σχέση ανάμεσα στους πολίτες και την πολιτική έχει κλονισθεί και για να μπορέσει να αποκατασταθεί πρέπει η πολιτική να ξαναορίσει την ουσία της. Συγκεκριμένα:

  1. Η πολιτική πρέπει να αποκτήσει την αυτονομία της και να υπηρετεί τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Αναγκαίο είναι η πολιτική να αποφασίζει και η οικονομία να ακολουθεί. Αυτό που απαιτείται είναι να αποκατασταθεί η υπεροχή της πολιτικής. Σ’ αυτό μπορεί να συμβάλλει η δυνατότητα του πολίτη να ελέγχει την εξουσία και την υλοποίηση των αναγκαίων αλλαγών χωρίς να θεωρεί τις πολιτικές μιας κυβέρνησης προδιαγεγραμμένες. Η θεσμοθέτηση διαδικασιών κοινωνικής διαβούλευσης είναι κοινωνική παράμετρος.
  2. Κρίσιμο είναι να εδραιωθεί στη συνείδηση των πολιτών η αξιακή λειτουργία των κομμάτων και των πολιτικών και όχι η λειτουργία τους με σκοπό την εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων. Τα κόμματα πρέπει να λειτουργούν ως χώρος προβληματισμού και παραγωγής ιδεών και πολιτικών μακριά από πλαγιοκοπήσεις οικονομικών και συντεχνιακών συμφερόντων. Αυτό που σήμερα συμβαίνει είναι η άναρχη κυριαρχία της αγοράς, ο εκμηδενισμός των αξιών, η αποθέωση του κέρδους και η απουσία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.
  3. Σε μια ευνομούμενη και δημοκρατική πολιτεία η ενημέρωση αποτελεί πρωτεύον στοιχείο του δημοκρατικού χαρακτήρα του πολιτικού συστήματος. Η ενημέρωση πρέπει να παρέχεται ακώλυτα. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια σημαντική ποιοτική μεταβολή στη παραδοσιακή λειτουργία της Δημοκρατίας. Η σχέση πολίτη και πολιτικής διαμεσολαβείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο ισχυρός διαμεσολαβητικός ρόλος των ΜΜΕ μπορεί να αποτελεί και κρίσιμο παράγοντα στη διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης για την πολιτική. Αν τα ΜΜΕ λειτουργούν ως παραμορφωτικός καθρέπτης γιατί ο σκοπός είναι να πληγεί η πολιτική, τότε η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική δεν είναι πρωτογενές πρόβλημα της πολιτικής αλλά επιβολή ψευδούς εικόνας από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Γι αυτό και συνιστά προτεραιότητα για τη Δημοκρατία να εξασφαλισθεί ότι ο διαμεσολαβητικός ρόλος των ΜΜΕ στηρίζεται  σε καθαρούς όρους.   Η σωστή λειτουργία των ΜΜΕ είναι να προσεγγίζουν τα προβλήματα των πολιτών και του κράτους αντικειμενικά χωρίς να επιδιώκουν να προκαλέσουν εντυπώσεις ή να γίνουν πολιτικοί καθοδηγητές για ίδιο ή άλλο συμφέρον. Τόσο η πολιτική όσο και τα ΜΜΕ πρέπει να έχουν διακριτούς ρόλους έτσι ώστε να μην υπάρχει προσπάθεια χρησιμοποίησης ή εκμετάλλευσης του ενός από τον άλλο.
Advertisement