Συνέντευξη του ΥΜΑ-Θ Χάρη Καστανίδη στο ένθετο – αφιέρωμα για την 68η ΔΕΘ της εφημερίδας «Έθνος»

ΕΡ. Οι βασικοί άξονες του νέου αναπτυξιακού νόμου έχουν γίνει γνωστοί από το Υπουργείο Οικονομίας. Τι αλλαγές πιστεύετε ότι θα φέρει στην οικονομία και τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας;

ΑΠ. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δύο πολύ σημαντικά θέματα. Την διαμόρφωση των ζωνών κινήτρων στις οποίες εντάσσονται όλοι οι νομοί της χώρας και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τις ζώνες κινήτρων δεν αλλάζουν πολλά πράγματα γιατί αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο εξαιτίας του γεγονότος ότι κάθε επέκταση του συγκεκριμένου μέτρου δημιουργεί άμεσα προβλήματα στις παρακείμενες περιοχές. Υπάρχουν όμως σημαντικές μεταβολές και εξαιρετικές βελτιώσεις των όρων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων προκειμένου να στηριχθούν οι επενδυτικές τους δραστηριότητες. Μεταξύ άλλων μία σημαντικά απόφαση που περιλαμβάνεται στον νέο αναπτυξιακό νόμο είναι ότι καθορίζεται για πρώτη φορά η αρχή του αφορολογήτου των αποθεματικών των επιχειρήσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο παρέχεται ένα επιπλέον κίνητρο για να αναληφθούν επιθετικές επενδυτικές δράσεις. Είναι σίγουρο ότι αυτά τα μέτρα ευνοούν γενικά την οικονομία και βέβαια τις επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας. Άλλωστε αρκετοί νομοί της Μακεδονίας και της Θράκης εντάσσονται στην Δ΄ ζώνη κινήτρων που είναι και η πιο ευνοϊκή . Σε κάθε περίπτωση αυτό που επιθυμώ να τονίσω είναι ότι το κράτος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενίσχυσης και του ιδιωτικού τομέα, απομένει όμως και στους επιχειρηματίες η ευθύνη να αναλάβουν και οι ίδιοι πρωτοβουλίες, ώστε να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των προϊόντων τους. Δεν αρκεί μόνο το κράτος.

ΕΡ. Στο τέλος της επόμενης χρονιάς κρίνεται η τύχη της EXPO του 2008. Τι θα σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη πιθανή ανάληψη της έκθεσης και ποιο ρόλο θα κληθεί να παίξει αυτή στην εικόνα και στην ανάπτυξη της πόλης;

ΑΠ. Η ανάληψη της διοργάνωσης μίας ΕΧΡΟ αποτελεί πεδίο παγκόσμιου ανταγωνισμού, αφού η πραγματοποίησή της προσφέρει τεράστια προβολή στη διοργανώτρια πόλη. Με όχημα την ΕΧΡΟ 2008 μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης. Η οριστική επιλογή του αγροκτήματος του Τ.Ε.Ι.Θ. στο δυτικό άκρο του πολεοδομικού συγκροτήματος, για την κατασκευή των εγκαταστάσεων της ΕΧΡΟ καθώς και του ΕΧΡΟ VILLAGE για τη φιλοξενία των εκθετών, δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα για τη δημιουργία τεχνικών και κοινωνικών υποδομών, που θα αναβαθμίσουν το δυτικό και πλέον υποβαθμισμένο τμήμα της πόλης. Η επιλογή αυτή επίσης δίνει λύση και στο θέμα επέκτασης και μετεξέλιξης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που σήμερα ασφυκτιά στο κέντρο της πόλης. Κατά το διάστημα των τριών μηνών που θα διαρκέσει η Έκθεση , ο αριθμός των επισκεπτών αναμένεται να ανέλθει σε επτά εκατομμύρια , σύμφωνα και με τη σχετική Μελέτη Σκοπιμότητας που έγινε. Έτσι λοιπόν η ΕΧΡΟ2008 είναι ένα γεγονός παγκόσμιας σημασίας που μεταφράζεται σε υποδομές, θέσεις απασχόλησης, τουριστικό προϊόν και διεθνή προβολή.

ΕΡ. Πριν από λίγες ημέρες η Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ανακοίνωσε τη νέα δημοπράτηση του μετρό της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, ένα μεγάλο πλέγμα σημαντικών έργων και υποδομών για την πόλη βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης, ενώ σύντομα ξεκινά και η υποθαλάσσια αρτηρία. Ποια είναι η εξέλιξη των έργων αυτών και πόσο εφικτό είναι να παραδοθούν στην πόλη μέχρι το 2008, με την ευκαιρία και της EXPO ;

ΑΠ. Τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα προϋποθέτουν τη σταθερή πολιτική βούληση της Κυβέρνησης. Η εκτέλεση των έργων αυτών ακολουθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, τα οποία είναι φυσικό αλλού να επιταχύνονται και αλλού να επιβραδύνονται σύμφωνα με τα προβλήματα που αναφύονται κατά την φάση της ωρίμανσης και της υλοποίησής τους.

Το Metro της Θεσσαλονίκης αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα της αντιπολιτευτικής υπερβολής, η οποία ανήγαγε το συγκεκριμένο έργο ως τον μοναδικό σχεδόν παράγοντα ανάπτυξης της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης.

Μετά τα αδιέξοδα, που οφείλονται στην λανθασμένη για το συγκεκριμένο έργο μεθοδολογία της αυτοχρηματοδότησης, η οποία είχε επιλεγεί για την εκτέλεση του έργου την περίοδο 90-91 , αποφασίσθηκε σήμερα με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο η εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου από τις Δημόσιες Επενδύσεις και η κατασκευή αυτού ως δημόσιο έργο.

Από την άλλη πλευρά άλλα έργα όπως η υδροδότηση της πόλης από τον Αλιάκμονα, ο πετρελαιαγωγός Θεσσαλονίκης – Σκοπίων, o εκσυγχρονισμός και η επέκταση του αερολιμένα «Μακεδονία» κ.α. προχώρησαν κανονικά στην υλοποίησή τους, ενώ άλλα όπως η Υποθαλάσσια Αρτηρία ευρίσκονται στη φάση της δημοπράτησής τους.

Είναι βέβαιο ότι αν και η διεκδίκηση της ΕΧΡΟ 2008 μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως όχημα για την υλοποίηση των μεγάλων έργων που απαιτούνται για τη Θεσσαλονίκη, η πραγματοποίηση των έργων αυτών είναι απαραίτητη για την πόλη ανεξάρτητα από την επιτυχή έκβαση της διεκδίκησης της ΕΧΡΟ .

Από την άλλη μεριά η επιλογή της τοποθεσίας των εγκαταστάσεων στο δυτικό άκρο της πόλης, πέραν της ισόρροπης ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, εξασφαλίζει και την πραγματοποίηση της όλης προσπάθειας διεκδίκησης και διοργάνωσης της ΕΧΡΟ 2008, με σχετική ανεξαρτησία από το ρυθμό εκτέλεσης των ήδη προγραμματισμένων έργων.

ΕΡ. Η Λειτουργική Εγνατία θα κυκλοφορήσει σε λίγους μήνες. Τι θα σημάνει αυτό για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και ποια είναι η εξέλιξη των άλλων μεγάλων έργων υποδομής στην ευρύτερη περιοχή;

ΑΠ. Η Λειτουργική Εγνατία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εξασφάλιση συνεχούς κυκλοφοριακής ροής των οχημάτων σε όλον τον άξονα της Εγνατίας οδού, ακόμη και αν κάποια τμήματα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Στόχος είναι να λειτουργήσει σταδιακά μέσα στο 2004 και προς το τέλος του επόμενου χρόνου να έχουμε εξασφαλίσει απρόσκοπτη κίνηση οχημάτων χωρίς αυτή να διακόπτεται από τις ατέλειες του παλαιού οδικού συστήματος από τα δυτικά προς τα ανατολικά και αντίστροφα.

Η Εγνατία θα επιφέρει καθοριστικές συνέπειες και οφέλη στην οικονομία της Β. Ελλάδος, θα προσέθετα μάλιστα και όλης της χώρας.

Σκεφθείτε ότι ένα από τα αιτήματα των παραγωγικών τάξεων είναι η επίσπευση του έργου γιατί ακριβώς εξασφαλίζει γρηγορότερη μεταφορά των προϊόντων, συνεπώς και πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αν λοιπόν δεχθούμε ότι η ταχύτητα στην μετακίνηση δημιουργεί καλύτερους όρους για την εναπόθεση των προϊόντων μας στις ευρωπαϊκές αγορές και ταυτόχρονα να φαντασθούμε ότι κατά μήκος της Εγνατίας θα μπορούν να αναπτυχθούν πολλαπλές άλλες επιχειρηματικές δράσεις που μπορούν να φθάσουν μέχρι και την οργάνωση μιας άλλης Εγνατίας της Πληροφορικής. Δηλαδή δράσεων σχετικών με την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας τότε αντιλαμβανόμαστε ότι όπως στο παρελθόν το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας στηρίχθηκε στον κάθετο άξονα Πάτρας – Αθηνών – Θεσσαλονίκης τώρα προστίθεται ένας εξίσου, αν όχι ακόμη πιο ουσιώδης άξονας ανάπτυξης της χώρας από την Ηγουμενίτσα μέχρι την Αλεξανδρούπολη.

Advertisement