Συνέντευξη του ΥΜΑ-Θ Χάρη Καστανίδη στην εφημερίδα «Θερμαϊκός Τύπος»

ΕΡ. Αναλάβατε πρόσφατα το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης. Ποιες είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις ;

ΑΠ. Ο πολιτικός πρέπει να είναι πάντα έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του από οποιαδήποτε θέση κληθεί να υπηρετήσει τα συμφέροντα των πολιτών και της κοινωνίας ευρύτερα. Σε αντίθεση με όσα υποστηρίζουν κατά καιρούς ορισμένοι ,η εμβέλεια της διοικητικής ευθύνης του ΥΜΑ-Θ και η αναγκαιότητα της πολύπλευρης παρουσίας του στη Βόρεια Ελλάδα συνιστά το ορισμό της πρόκλησης για εμάς τους πολιτικούς, πολύ δε περισσότερο για όσους από εμάς αντλούν την καταγωγή τους από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Επισημαίνω ότι το περιβάλλον, και δεν εννοώ μόνο το γεωγραφικό, μου είναι ιδιαίτερα γνώριμο χωρίς βέβαια να παραγνωρίζω τις δυσκολίες του έργου που έχω επωμιστεί.

ΕΡ. Κοινή παραδοχή πάντως είναι ότι το χρονικό διάστημα που έχετε στην διάθεσή σας είναι μάλλον μικρό.

ΑΠ. Η έννοια του χρόνου στην πολιτική έχει τη δική της ιδιαίτερη σημασία. Τα μεγαλύτερα γεγονότα αλλά και τα λιγότερο σημαντικά προγραμματίζονται με βάση χρονικούς προσδιορισμούς. Έχω λοιπόν πλήρη συναίσθηση του χρόνου μέχρι τη λήξη της συνταγματικής περιόδου και την προκήρυξη των εθνικών εκλογών. Σε καμία όμως περίπτωση δεν συνδέω και δεν συναρτώ το έργο και τη δράση του ΥΜΑ-Θ με τα πιθανά χρονικά όρια μέσα στα οποία θα βρίσκομαι στην ηγεσία του Υπουργείου.

ΕΡ. Με αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να λειτουργεί ίσως δεσμευτικά που θα δοθεί προτεραιότητα με δεδομένο ότι η Θεσσαλονίκη «πονάει» σε αρκετούς τομείς όπως τα μεγάλα έργα, η ανεργία κλπ

ΑΠ. Ανεξάρτητα από την πίεση του χρόνου οι προτεραιότητες και η ιεράρχηση των επιλογών αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και γι΄ αυτό που με απλά λόγια ονομάζουμε κοινωνικό έργο. Πολλά από τα μεγάλα έργα που αφορούν την πόλη έχουν δρομολογηθεί, ορισμένα άλλα ολοκληρώνονται και κάποια βρίσκονται στη διαδικασία της υλοποίησης. Αν και στην πόλη μας έχει περισσέψει η εσωστρέφεια, οι πολίτες βιώνουν καθημερινά τις αλλαγές που πραγματοποιούνται καθώς και την αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών που αφορούν τη ζωή σε ένα πυκνοκατοικημένο πολεοδομικό συγκρότημα όπως είναι η Θεσσαλονίκη.

Είναι βέβαιο λοιπόν ότι το πλέγμα των μεγάλων έργων (Εγνατία, εξωτερική περιφερειακή, ανισόπεδοι κόμβοι, υποθαλάσσια αρτηρία, αναβάθμιση αεροδρομίου, θαλάσσια αστική συγκοινωνία κ.α) σε συνδυασμό με τα ολυμπιακά έργα που υλοποιούνται θα βάλουν τις βάσεις για την ταχύτερη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Βασική όμως προϋπόθεση για την ανάδειξη της πόλης είναι η διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές της διεκδικήσεις. Μια μάλιστα από τις διεκδικήσεις αυτές είναι και η διοργάνωση της ΕΧΡΟ 2008 που πρέπει να αποτελέσει την αντεπίθεση της Θεσσαλονίκης για τα επόμενα χρόνια.

ΕΡ. Η ΕΧΡΟ όπως φαίνεται είναι ο μεγάλος στόχος. Αυτή τη στιγμή σε πιο στάδιο βρισκόμαστε και είναι η εκτίμησή σας αναφορικά με την υποψηφιότητα μας

ΑΠ. Η ανάληψη διοργάνωσης μιας ΕΧΡΟ αποτελεί πεδίο παγκόσμιου ανταγωνισμού, αφού η πραγματοποίησή της προσφέρει τεράστια προβολή, νέες υποδομές, θέσεις απασχόλησης και τουριστικό προϊόν στη διοργανώτρια πόλη. Η χώρα μας επέλεξε να διεκδικήσει τη διοργάνωση της ΕΧΡΟ 2008 στη Θεσσαλονίκη με κεντρικό θέμα τη «Μητέρα Γη» και περιεχόμενο τη Γνώση της Γης, τη Γεωργία και τη Διατροφή, ενώ οι αντίπαλες υποψηφιότητες είναι αυτές της Τεργέστης και της Σαραγόσας. Στις 20 Μαϊου 2003 υποβλήθηκε από τον Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης στο ΒΙΕ κατά τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό του, επίσημα η ελληνική υποψηφιότητα. Στις 3 Ιουνίου στο Παρίσι, στη Γενική Συνέλευση των κρατών – μελών του ΒΙΕ έγινε η επίσημη αναλυτική παρουσίαση της ελληνικής υποψηφιότητας, όπως επίσης και των άλλων δύο υποψηφίων χωρών.

Η αίσθηση που αποκομίσθηκε από τις συζητήσεις που ακολούθησαν με το Προεδρείο του ΒΙΕ, είναι πως η υποψηφιότητα της Θεσσαλονίκης είναι μία «ισχυρή υποψηφιότητα» και πως η μέχρι τώρα προετοιμασία μας κρίνεται άρτια και πολύ συστηματική. Οι επόμενες ενέργειες μας είναι:

· Αποστολή αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια της Γ.Σ του Σεπτεμβρίου στον ΟΗΕ για την προβολή της υποψηφιότητας, με στόχο την ενημέρωση των μικρών κρατών – μελών του ΒΙΕ που δεν έχουν εκπροσώπηση στο Παρίσι.

· Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης για την εμπλουτισμό του θέματος της ελληνικής υποψηφιότητας (26-27 Σεπτεμβρίου 2003)

· Παρουσίαση της ελληνικής υποψηφιότητας στη Γενική Συνέλευση του ΒΙΕ (Δεκέμβριος 2003) με έμφαση στην ανάπτυξη του θέματος.

· Κατάθεση / αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας (αρχές 2004)

· Γενικές συνελεύσεις ΒΙΕ (Ιούνιος 2004, Δεκέμβριος 2004 μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη της διοργανώτριας πόλης).

ΕΡ. Κατά καιρούς ακούγονται διάφορες φωνές ακόμη και από το δικό σας κόμμα που ζητούν την κατάργηση του ΥΜΑΘ. Εσείς τι λέτε ;

ΑΠ. Ο διαρκώς αυξανόμενος προϋπολογισμός του ΥΜΑ-Θ, κατά τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύει την έμπρακτη αναγνώριση της κυβέρνησης της αποστολής του Υπουργείου στον ευαίσθητο χώρο, που φθάνει μέχρι τις εσχατιές της ελληνικής επικράτειας.

Το ΥΜΑ-Θ έχει τη δυνατότητα και πρέπει να επεκτείνει τη δράση του μέχρι και του πλέον απομακρυσμένου τμήματος της περιοχής ευθύνης του. Επίσης μία σειρά αρμοδιοτήτων, οι οποίες δεν ανήκουν στον τομέα ευθύνης της δημοτικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, αλλά ασκούνται από τα κεντρικά Υπουργεία, ταλαιπωρώντας έτσι τους πολίτες της Βόρειας Ελλάδας, μπορεί και πρέπει να μεταβιβασθούν στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

ΕΡ. Το ΠΑΣΟΚ όπως δείχνουν και όλες οι δημοσκοπήσεις είναι πίσω και μάλιστα αρκετά από τη Νέα Δημοκρατία. Προλαβαίνετε να αντιστρέψετε το κλίμα μέχρι τις εκλογές όποτε και αν γίνουν χρονικά αυτές.

ΑΠ. Οι δημοσκοπήσεις αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τους πολιτικούς και βοηθούν στο να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τη χάραξη της πολιτικής και τις επιλογές ενός κόμματος. Η πιο αποτελεσματική από αυτές είναι η δημοσκόπηση της πραγματικής κάλπης την ημέρα των εκλογών. Κατά την άποψή μου τρία είναι τα σημεία στα οποία πρέπει να σταθούμε. Πρώτον, η ανάδειξη των κεντροαριστερών επιλογών μας που θα προκύψει μέσα από την κοινωνική χάρτα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και θα περιλαμβάνει την ενίσχυση των κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερων στη χώρα.

Δεύτερον, η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής και η χρήση τους από τους πολίτες θα γείρουν τη πλάστιγγα της σύγκρισης σε όφελος της κυβέρνησης. Εάν στα παραπάνω προσθέσετε και την ικανότητα του ΠΑΣΟΚ να μάχεται τότε πιστεύω ότι, ανεξάρτητα από τα χρονικά περιθώρια που απομένουν μέχρι τις εκλογές, μπορούμε να διαμορφώσουμε τα χαρακτηριστικά μιας ακόμη νικηφόρας πορείας.

Advertisement