Συνέντευξη του ΥΜΑ-Θ Χάρη Καστανίδη στην εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής» στον δημοσιογράφο Νίκο Ηλιάδη

1) Οι αλλαγές σε κόμμα και κυβέρνηση δικαίωσαν τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί ή υπήρξαν κατώτερες αυτών ;

Οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυβέρνηση και στο κόμμα είναι πολύ νωρίς να αξιολογηθούν. Στη πολιτική πολλά πράγματα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Αποδίδω πολλή μεγαλύτερη σημασία στα μέτρα για τη διαφάνεια που ήδη ανακοίνωσε και στη δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει λίγο αργότερα για την χάρτα της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. Τα πρόσωπα έχουν ασφαλώς τη σημασία τους, αλλά οι πολιτικές είναι αυτές που αλλάζουν κυρίως τις καταστάσεις.

2) Συμφωνείτε με το ασυμβίβαστο μεταξύ κυβερνητικής ιδιότητας και μέλους του Εκτελεστικού Γραφείου ;

Το ασυμβίβαστο μεταξύ κυβερνητικής ιδιότητας και μέλους του Εκτελεστικού Γραφείου δεν είναι ούτε γενικό, ούτε οριστικό ασυμβίβαστο. Ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι θα ισχύσει για τη συγκεκριμένη περίοδο από σήμερα μέχρι τις εκλογές, έτσι ώστε και οι Υπουργοί να περαιώσουν απερίσπαστοι τις δημόσιες υποθέσεις που τους αναλογούν και το Ε.Γ. να διαθέτει μέλη που θα αφοσιωθούν στα κομματικά τους καθήκοντα και στην εκλογική τους αποστολή.

3) Οι αλλαγές στα πρόσωπα εξαντλήθηκαν ουσιαστικά με την απομάκρυνση του Κώστα Λαλιώτη. Ήταν αναγκαία η «θυσία της Ιφιγένειας» ;

Οι αλλαγές στα πρόσωπα αφορούσαν κυρίως στην ηγεσία του κόμματος. Ίσως γιατί ο Πρωθυπουργός δεν ήθελε να διακινδυνεύσει τη συνέχεια του κυβερνητικού σχήματος ενόψει του σύντομου χρόνου που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές. Ο Κώστας Λαλιώτης μίλησε για τη «θυσία της Ιφιγένειας». Κατανοώ απολύτως την ψυχολογική και συναισθηματική φόρτισή του, είμαι, όμως, βέβαιος ότι θα υπερβεί τη στενοχώρια του παρόντος και θα παραμείνει μια ενεργός και ζωντανή παρουσία, που την έχει απόλυτη ανάγκη το ΠΑΣΟΚ στην προσπάθειά του να κερδίσει μια νέα εκλογική νίκη.

4) Οι προτάσεις του Πρωθυπουργού για τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος αποτελεί και έμμεση ομολογία για κάποια κακώς κείμενα στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Γιατί τα μέτρα αυτά δεν ελήφθησαν το 1996 ή το 2000;

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τη διαφάνεια στην πολιτική ζωή είναι και αναγκαία και χρήσιμα. Δεν είναι όμως αποφάσεις εν κενώ. Και παλαιότερα ελήφθησαν αποφάσεις για την προστασία του κύρους της πολιτικής ζωής. Θυμίζω ότι από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ νομοθετήθηκε ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας σε συμβάσεις προμηθειών και έργων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θυμίζω ακόμη ότι με διάταξη του νόμου 2286 το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει τη σύσταση διακομματικών επιτροπών όταν πρόκειται να αποφασιστούν προμήθειες μεγάλης οικονομικής αξίας ή ιδιαίτερης τεχνολογικής σημασίας. Τα μέτρα αυτά, όπως και άλλα που δεν αναφέρω, κρίθηκαν ήδη ότι δεν είναι επαρκή γι’ αυτό και οι πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Πρωθυπουργού. Θα μπορούσα να σκεφτώ μαζί σας ότι ορισμένες πολιτικές αποφάσεις για τη διαφάνεια που ανακοινώθηκαν την περασμένη Τετάρτη θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί πιο έγκαιρα. Το κρίσιμο, όμως, ερώτημα στο οποίο καλούμαστε όλοι να απαντήσουμε είναι αν όντως είναι ουσιαστικά όσα ανακοινώθηκαν και συμφωνούμε με αυτά. Λοιπόν, κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει τη δέσμευση που επέβαλε ο Πρωθυπουργός στους Βουλευτές και άλλους κρατικούς παράγοντες να δηλώσουν τις χρηματιστηριακές τους συναλλαγές για την περίοδο 1998-2000, δηλώσεις των οποίων η αλήθεια με αυστηρότητα θα ελεγχθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ας κάνουν το ίδιο και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα με τα στελέχη τους. Δεν μπορεί κανείς ακόμα να αγνοήσει ότι επεκτείνεται η απαγόρευση των χρηματιστηριακών συναλλαγών, πέραν των Υπουργών, στους Βουλευτές και στους επικεφαλείς των ΟΤΑ και στα μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης κρατικών οργανισμών. Επαναφέρω το κρίσιμο ερώτημα: είναι ή δεν είναι εξυγιαντικές πρωτοβουλίες αυτές ; Συμφωνούμε ή διαφωνούμε ; Ασφαλώς και είναι εξυγιαντικές πρωτοβουλίες και οφείλουμε να συμφωνήσουμε.

5) Συμφωνείτε με το «σπάσιμο» των εκλογικών περιφερειών στη Θεσσαλονίκη ;

Είναι πολύ νωρίς να αποφανθώ για την αναγκαιότητα κατάτμησης των εκλογικών περιφερειών στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει πρώτα να δω το συνολικό σχέδιο για την ανασύνταξη του εκλογικού συστήματος. Έχει παρατηρηθεί, και ορθώς, ότι προκύπτουν προβλήματα στη σχέση πολιτικής και χρήματος κατά τη διάρκεια των προεκλογικών περιόδων όχι μόνον στις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες, αλλά και στις μικρές εκλογικές περιφέρειες όπου οι σχέσεις είναι εξατομικευμένες. Πρέπει ακόμα να επισημάνω ότι είναι ενδεχόμενο να εμφιλοχωρήσουν ύποπτα στοιχεία στην σχέση πολιτικών με οικονομικούς παράγοντες όχι μόνον και τόσο προεκλογικά, όσο κυρίως αυτό μπορεί να συμβεί όταν η πολιτική εξουσία αποφασίζει μέτρα που συνιστούν οικονομικές διευθετήσεις. Συνεπώς, κατά την άποψή μου, το κρίσιμο είναι να καταργηθεί αυτό το πεδίο των σχέσεων, ώστε ο καθείς να γνωρίζει ποιος είναι ο ρόλος του χωρίς τις συναφείς αναμονές και προσδοκίες εκατέρωθεν.

6) Τι προλαβαίνει να κάνει ένας Υπουργός σε δέκα μήνες, σε ένα Υπουργείο με περιορισμένες αρμοδιότητες και λιγοστούς πόρους ;

Έχω συνείδηση των περιορισμών που επιβάλουν τόσο οι αρμοδιότητες του ΥΜΑ-Θ όσο και οι λιγοστοί πόροι που διαχειρίζεται, αλλά στα δύσκολα είναι που πρέπει να πετύχεις. Στα εύκολα πολλοί μπορούν ευχερώς να δηλώνουν ότι επιτυγχάνουν. Γνωρίζω ότι έχω ένα στοίχημα να κερδίσω. Και το στοίχημα είναι να μετατρέψω τις ελάχιστες δυνατές προϋποθέσεις στο μεγαλύτερο δυνατό και ωφελιμότερο αποτέλεσμα.

7) Ποιοι είναι οι μετρήσιμοι στόχοι με τους οποίους θα αναμετρηθείτε αυτό το δεκάμηνο ;

Η πρώτη χρονικά προτεραιότητα είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα παραδοθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου το έργο της υδροδότησης της Θεσσαλονίκης από τον Αλιάκμονα και ότι συνεπώς η Θεσσαλονίκη θα αρχίσει να εφοδιάζεται νερό από την πηγή αυτή. Η αιχμή των υποχρεώσεων μας θα είναι η διεκδίκηση της ΕΧΡΟ 2008. Θα είναι η σημαία των προσπαθειών μας. Μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να έχει συγκροτηθεί ο πλήρης φάκελος για τη διεκδίκηση. Θα επιδιώξω με τους συνεργάτες μου να είμαστε έτοιμοι το φθινόπωρο να προτείνουμε το νομικό πλαίσιο που είναι αναγκαίο για τη διεκδίκηση και τη διοργάνωση της ΕΧΡΟ 2008, τη τεχνική διευθέτηση του χώρου φιλοξενίας και τη συγκρότηση των μηχανισμών που υποστηρικτικά θα δράσουν προκειμένου να υπάρξει μεγάλη προστιθέμενη αξία για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή

Προσθέτω ότι θα παρακολουθήσω στενά την εκτέλεση των έργων στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ώστε να ολοκληρωθεί η πλήρης αναμόρφωση του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης που ξεκίνησα ως Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με ενδιαφέρει απολύτως η προώθηση της ιδέας για την ίδρυση Διεθνούς Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη που θα φιλοξενεί φοιτητές από τη Ν.Α Ευρώπη. Θα μπορούσα να προσθέσω και άλλα, ας μείνουμε προσώρας σε αυτά.

8) Ο προκάτοχος σας είχε επικριθεί από στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι επιδείκνυε υπερβολική συναινετική διάθεση έναντι της σκληρής αντιπολιτευτικής τακτικής του Δημάρχου Θεσσαλονίκης πρωτίστως, αλλά και του Νομάρχη. Εσείς τι θα πράξετε ;

Η βαθιά μου πίστη είναι ότι όλοι είμαστε αφοσιωμένοι στην πόλη μας και διατεθειμένοι να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των πολιτών της. Αν αναγνωρίσουμε όλοι αυτήν την απλή αλήθεια, τότε αναδεικνύεται αυτομάτως η υποχρέωσή μας να εργαστούμε από κοινού για να δώσουμε ό,τι καλύτερο αναλογεί στην ιστορία και στο μέλλον της πόλης. Δεν έχω προκαταλήψεις ούτε κομματικές ούτε προσωπικές. Αρνούμαι τους εγωισμούς και τις προσωπικές ιδιοτέλειες και υπολογίζω ότι το ίδιο έχουν επιλέξει και όσοι πρέπει να συνεργαστούν μαζί μου και εγώ μαζί τους για το καλό της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Θράκης. Θα κρινόμαστε όλοι καθημερινά. Η πρότασή μου είναι μια ανοιχτή πρόσκληση συνεργασίας σε όλους χωρίς διακρίσεις.

9) Τι πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ ώστε να γίνει ξανά το πρώτο κόμμα πανελλαδικά αλλά και στη Θεσσαλονίκη ;

Να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος, να αναδείξουμε τις πραγματικές διαστάσεις του έργου μας, να ενισχύσουμε με δέσμη μέτρων αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, να επιβάλλουμε στο κράτος να γίνει πιο οικείο από ότι μέχρι τώρα. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις μας. Η σοβαρή προσπάθεια σε αυτούς τους τομείς είμαι βέβαιος ότι μπορεί να μεταβάλει το πολιτικό κλίμα και να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ σε μια νέα νίκη.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s