‘Οσοι προσβλέπουν στην ήττα µικροί και ανάξιοι για να διεκδικήσουν την αρχηγία Εφηµερίδα ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Σάββατο 25 – Κυριακή 26 Μαϊου 2002

ΕΡ: Κύριε Καστανίδη, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στα όρια µιας νέας εσωστρέφειας;

ΑΠ: Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται το φαινόµενο της εσωστρέφειας στο ΠΑΣΟΚ. Νοµίζω ότι δύο είναι κυρίως οι αιτίες που εξηγούν το φαινόµενο. Πρώτον, η εκδήλωση µε τρόπο αµετροεπή φιλοδοξιών που οδηγούν σε προσωπικούς ανταγωνισµούς και διαγκωνισµούς και δεύτερον, το γεγονός ότι πολλά στελέχη µέσα στο ΠΑΣΟΚ αισθάνονται αποκλεισµένα από τη σχεδίαση και την εφαρµογή της πολιτικής του. Επειδή βρισκόµαστε µπροστά σε κρίσιµη εκλογική αναµέτρηση, όπως είναι οι νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές, πιστεύω ότι πρέπει να ενεργήσουµε άµεσα ώστε να υπερβούµε και τους δύο λόγους που παράγουν την εσωστρέφεια. Σε αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ εάν ο πρωθυπουργός διαµόρφωνε µε δικές του πρωτοβουλίες συνθήκες τέτοιες που το σύνολο των στελεχών του ΠΑΣΟΚ να αισθάνονται ότι µπορούν µε ένα γόνιµο και δηµιουργικό τρόπο να συµµετέχουν και στη διαµόρφωση της πολιτικής µας, αλλά και στην άσκησή της. Θα πρέπει επίσης και από την πλευρά ενός εκάστου εξ ηµών να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να καταπολεµηθούν οι ανταγωνισµοί που τελικά στενεύουν το ΠΑΣΟΚ στα όρια των προσωπικών φιλοδοξιών.

ΕΡ: Υπάρχει µια διαδοχολογία, άλλοτε υπόγεια, άλλοτε φανερή, πάντως συνεχής. Υπάρχει περίπτωση το ΠΑΣΟΚ να πάει σε εθνικές εκλογές µε άλλον αρχηγό;

ΑΠ: Ο πρωθυπουργός εξελέγη δύο φορές από τον ελληνικό λαό. Και εξελέγη και άλλες τρεις φορές από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς, το ΠΑΣΟΚ θα πορευθεί στις επόµενες εκλογές µε αρχηγό τον κ. Σηµίτη. Θέλω να κάνω όµως ένα σχόλιο για τους διαδόχους. ΄Οσοι αδηµονούν να γίνουν αρχηγοί, είχαν την ευκαιρία να το πράξουν στο συνέδριο πριν από λίγους µήνες. Δεν το έπραξαν. Εξάλλου, οι επίδοξοι αρχηγοί πρέπει να διαπνέονται από µια γενναιόφρονα διάθεση. Αν δηλαδή θέλουν να γίνουν αρχηγοί, γιατί αισθάνονται ότι αυτοί θα οδηγήσουν το ΠΑΣΟΚ καλύτερα προς τις εκλογές, τότε θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους τώρα, όχι να περιµένουν να διαχειριστούν ενδεχόµενη ήττα του ΠΑΣΟΚ. Αυτός ο οποίος σκέφτεται ότι από πιθανή ήττα θα κερδίσει προσωπικά είναι και µικρός και ανάξιος.

ΕΡ: Το αποτέλεσµα των δηµοτικών εκλογών πόσο θα επηρεάσει τις εξελίξεις ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό και ειδικότερα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟK;

AΠ: Κύριε Καλαρρύτη, ιστορικά ποτέ οι δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές δεν καθόρισαν και το αποτέλεσµα µιας επερχόµενης εθνικής εκλογικής αναµέτρησης. Βέβαια, κανένας δεν µπορεί να αγνοήσει οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσµα, άρα δεν µπορούµε να αγνοήσουµε και το αποτέλεσµα των δηµοτικών και νοµαρχιακών εκλογών. Θα πρέπει συνεπώς να το αποτιµήσουµε, να το αναλύσουµε και µε βάση αυτό να αποφασίσουµε πως θα πορευθούµε στο υπόλοιπο της θητείας µας µέχρι τις κοινοβουλευτικές εκλογές.

ΕΡ: Η υποψηφιότητα του κ. Βούγια για την Θεσσαλονίκη ήταν κατά τη γνώµη σας η κατάλληλη επιλογή ;

ΑΠ: Η υποψηφιότητα του κ. Βούγια ήταν κατάλληλη και θα κριθεί από τους Θεσσαλονικείς.

ΕΡ: Στην Κοινοβουλευτική Οµάδα τι κλίµα αντιλαµβάνεστε ότι επικρατεί για την πολιτική συγκυρία ;

AΠ: Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι βουλευτές δικαίως είναι ανήσυχοι. Διότι είναι οι άνθρωποι που έρχονται περισσότερο απ’ όλους σε επαφή µε τους πολίτες, και συνεπώς είναι πολύ περισσότερο ευαίσθητοι από άλλους στο να καταγράψουν τα µηνύµατα της κοινωνίας. Επίσης πολλοί συνάδελφοι αισθάνονται δικαιολογηµένα παράπονα γιατί δεν συµµετέχουν όσο θα έπρεπε στην παραγωγή του κοινοβουλευτικού έργου. Πρέπει να αποδώσουµε µεγάλη σηµασία σε αυτό που σκέφτεται ο βουλευτής και στο σύνολό της η Κοινοβουλευτική Οµάδα, γιατί είναι το πιο µάχιµο σώµα του ΠΑΣΟK.

ΕΡ: Μιλάτε για µάχιµη Κοινοβουλευτική Οµάδα. Ο πρωθυπουργός στη συνεδρίαση την Τετάρτη έκανε λόγο για βωβούς βουλευτές που δεν αντιδρούν στις επιθέσεις της αντιπολίτευσης.

ΑΠ: Αυτό που έχει σηµασία δεν είναι να επαναλάβουµε τη διαπίστωση του πρωθυπουργού, αλλά να προβληµατιστούµε τι είναι αυτό που καθιστά ορισµένους συναδέλφους βωβούς. Γι’ αυτό ακριβώς θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα οι απόψεις των βουλευτών προκειµένου να είναι πάντα µάχιµοι.

ΕΡ: Η Οργανωτική Συνδιάσκεψη του Ιουλίου πως εκτιµάτε ότι θα εξελιχθεί ; Τις εισηγήσεις του Εκτελεστικού Γραφείου για διεύρυνση της νοµιµοποιητικής βάσης των οργάνων πώς τις βλέπετε ;

AΠ: Δεν έχω καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η Οργανωτική Συνδιάσκεψη θα συγκλονίσει την κοινή γνώµη. Ούτε και θα ταράξει την µακαριότητα της δηµόσιας ζωής µας. Κύριε Καλαρρύτη, η Οργανωτική Συνδιάσκεψη δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία. Ούτε για τα προβλήµατα της κοινωνίας και του έθνους. Βεβαίως, θα επικυρωθεί η απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου για την εκλογή του µεν προέδρου από τη βάση του κόµµατος, του δε Εκτελεστικού Γραφείου και του γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής από το συνέδριο. Μια τέτοια απόφαση είναι χρήσιµη, διότι όσο διευρύνεται η βάση εκλογής ενός οργάνου τόσο πιο δηµοκρατική είναι η εκλογή. Αλλά µέχρι εκεί. Δεν έχουµε µέχρι τώρα συζητήσει ούτε αποφασίσει δραµατικές µεταβολές που είναι αναγκαίες στην οργανωτική δοµή και τη λειτουργία του κόµµατος.

ΕΡ: Κύριε Καστανίδη, ο πρωθυπουργός είπε ότι πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων στα εθνικά θέµατα. Και εδώ έχουν σηµειωθεί ενστάσεις.

ΑΠ: Η τελευταία δήλωση του πρωθυπουργού είναι η δήλωση κάθε ελληνικής κυβέρνησης που δεν µπορεί να ανεχθεί τον παρεµβατικό ρόλο της Τουρκίας στα εσωτερικά θέµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρα και της χώρας µας. Αντικρούω την άποψη της Νέας Δηµοκρατίας ότι όταν συζητούσε η τριάδα των Ηνωµένων Πολιτειών, της Βρετανίας και της Τουρκίας, η Ελλάδα θα µπορούσε να κάνει κάτι. Γνωρίζω ότι υπήρξαν παρεµβάσεις στο διπλωµατικό προσκήνιο. Η Νέα Δηµοκρατία οφείλει να µας πει τι άλλο πιστεύει ότι θα µπορούσε να κάνει η χώρα. Δεν νοµίζω ότι µπορεί κανείς να επέµβει και να απαγορεύσει σε τρεις ανεξάρτητες χώρες να συζητούν µεταξύ τους. Αυτό που όφειλε να κάνει η κυβέρνηση ήταν να δηλώσει την απόλυτη αντίθεσή της όταν το θέµα θα ερχόταν στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, και το έκανε. Νοµίζω ότι ο πρωθυπουργός θα µείνει µέχρι τέλους στην άρνηση να δεχθούµε µια θέση που ευνοεί τα συµφέροντα της Τουρκίας.

ΕΡ: Σχετικά µε τη φιλολογία περί διάστασης του πρωθυπουργού µε τον υπουργό Εξωτερικών γύρω απ’ αυτά τα θέµατα ;

AΠ: Υποθέτω ότι είναι φιλολογία. Εγώ δεν έχω κάποιο στοιχείο για διάσταση µεταξύ πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών, και συνεπώς δεν θα µπορούσα να σας διαφωτίσω επαρκώς.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s