Εργο

Γενικά

Υπουργός Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2009 – 2011)

Το νομοθετικό  έργο για την ενίσχυση της Δικαιοσύνης και της Διαφάνειας.

 • Άλλαξε ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Από προνόμιο της εκάστοτε κυβέρνησης, η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων Δικαστηρίων, μετατρέπεται σε δημοκρατική, αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, αφού πλέον η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής εκφράζει γνώμη, μετά από ακρόαση των υποψηφίων. Με τον ίδιο νόμο επαναφέρεται το αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων της χώρας (ν. 3841/2010).
 • Τροποποιήθηκε ριζικά η νομοθεσία για την υποβολή δηλώσεων του πόθεν έσχες. Η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και ο παράνομος πλουτισμός γίνονται κακουργήματα. Όσοι πλέον κάνουν ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες ή αποδειχθεί ότι συμμετέχουν σε εξωχώριες εταιρείες δημεύονται τα περιουσιακά τους στοιχεία και χάνουν τα πολιτικά αξιώματά τους. Με τον ίδιο νόμο θεσπίζονται μέτρα επιείκειας για όσους καταγγέλλουν με αποδείξεις επίορκους ανώτατους κρατικούς και πολιτικούς αξιωματούχους (ν. 3849/2010).
 • Βελτιώθηκε η ποινική νομοθεσία για τους ανήλικους δράστες με μέτρα ενάντια στον βαρύ ποινικό σωφρονισμό των ανηλίκων, ενώ νομοθετήθηκαν μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θυματοποίησης των ανηλίκων. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο ενάντια στη θυματοποίηση και εγκληματικότητα των ανηλίκων (ΚΕΣΑΘΕΑ) (ν. 3860/2010).
 • Κυρώθηκε η σύμβαση του ΟΗΕ (Παλέρμο) για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ν. 3875/2010).
 • Ενισχύθηκε η δικαστική προστασία και ο έλεγχος κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (ν. 3886/2010).
 • Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, κάτι που οδηγεί σε σημαντική μείωση του φόρτου εργασίας των δικαστηρίων και διευκολύνει την ταχύτερη και οικονομικότερη επίλυση των διαφορών (ν. 3898/2010).
 • Εισήχθησαν πολλές καινοτομίες και έγιναν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη διοικητική δίκη, προκειμένου να εκδικάζονται ταχύτερα οι  διοικητικές υποθέσεις. Θεσμοθετήθηκε π.χ. η πιλοτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να εισάγονται απ’ ευθείας στο ΣτΕ υποθέσεις γενικότερου ενδιαφέροντος και να κρίνονται εκεί οριστικά, χωρίς να χρειάζεται οι διάδικοι να ακολουθήσουν τους τρεις βαθμούς δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων (ν. 3900/2010).
 • Αναδιοργανώθηκε ριζικά η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, προκειμένου να παρέχει καλύτερη ποιότητα σπουδών στους δικαστικούς λειτουργούς. (ν. 3910/2011).
 • Ψηφίστηκε ο νόμος 3904/2010 για τη βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Οι διατάξεις του Ποινικού  Κώδικα τροποποιήθηκαν, ώστε να ενισχυθούν οι εναλλακτικές ποινές, κυρίως η κοινωφελής εργασία. Απαγορεύθηκε η κράτηση για δικαστικά έξοδα και προβλέφθηκε ευεργετικός υπολογισμός της ποινής για βαρέως πάσχοντες και για μητέρες με ανήλικα παιδιά μέχρι 3 ετών. Τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και εισήχθη ο θεσμός της ποινικής συνδιαλλαγής για τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας ή της περιουσίας, ενώ ενισχύθηκε η διαδικασία της έμπρακτης μετάνοιας.
 • Αναβαθμίστηκε η επιτροπή για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος σε ανεξάρτητη αρχή, αναδιοργανώθηκε πλήρως ως ελεγκτικός μηχανισμός και ανέλαβε πρόσθετες αρμοδιότητες που σχετίζονται με τον παράνομο πλουτισμό και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ο έλεγχος του πόθεν έσχες των μη πολιτικών προσώπων πέρασε στην αρμοδιότητα της αρχής αυτής (ν. 3932/2011).
 • Δημιουργήθηκε ο θεσμός του Οικονομικού Εισαγγελέα για την πάταξη των εγκλημάτων που σχετίζονται με τη φοροδιαφυγή (ν. 3943/2011).
 • Προσαρμόστηκε το εσωτερικό μας δίκαιο στο καταστατικό του διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Για πρώτη φορά ορίζεται η έννοια και προβλέπεται η βαριά τιμωρία των εγκλημάτων γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου κατά προσωπικών αγαθών (ν. 3948/2011).
 • Τροποποιήθηκε ο νόμος για την ευθύνη των Υπουργών, παρά τους περιορισμούς που θέτει το Σύνταγμα. Οι νέες ρυθμίσεις του νόμου περί ευθύνης Υπουργών προβλέπουν κατάργηση των σύντομων παραγραφών, επιτρέπουν για πρώτη φορά επιβολή περιοριστικών όρων στους υπουργούς, επιβάλλουν για πρώτη φορά κατάσχεση του οικονομικού οφέλους και δέσμευση λογαριασμών, τίτλων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό γίνεται πιο αποτελεσματική η διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών Κυβερνητικών στελεχών (ν. 3961/2011).
 • Συστήθηκαν τέσσερις μεγάλες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Σωφρονιστικού Κώδικα και του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά. Το έργο των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών ολοκληρώθηκε και παραδόθηκαν εξαιρετικής σημασίας νομοσχέδια, έτοιμα για την εισαγωγή τους στο νομοθετικό σώμα.

Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών (1996 – 1997)

 • Θωράκιση των αεροδρομίων με τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας Αεροδρομίων και την ίδρυση τμήματος ασφαλείας στη Σχολή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
 • Κατάρτιση του χάρτη Τηλεοπτικών Συχνοτήτων.
 • Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση όλων των βασικών αεροδρομίων – εισόδων του τουρισμού στη χώρα μας.
 • Έγκριση του δέκατου άξονα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών μετά από εισήγησή του στην ΕΔΥΜ (Ελσίνκι).
 • Μετοχοποίηση και εισαγωγή του ΟΤΕ στο χρηματιστήριο.
 • Νέα οικονομική συμφωνία μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του ΟΣΕ για την εξυγίανση των σιδηροδρόμων. Ίδρυση και λειτουργία της ΕΡΓΟΣΕ για την κατασκευή των μεγάλων σιδηροδρομικών έργων.
 • Σύσταση των διακομματικών επιτροπών που ολοκλήρωσαν με διαφάνεια και σε σύντομο χρόνο τις προμήθειες σε ΟΣΕ, Αστικές Συγκοινωνίες και Ολυμπιακή Αεροπορία.
 • Καθιέρωση αδειών ειδικά διαμορφωμένων ταξί για άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
 • Αναμόρφωση του τρόπου εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών.

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών (1995)

Δημιουργία του “Συνηγόρου του πολίτη”, του πιο επιτυχημένου θεσμού για την προστασία των πολιτών από την κακοδιοίκηση.

Υφυπουργός Παιδείας (1988)

Σύσταση παιδαγωγικών επιτροπών για την αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών.

Υφυπουργός Εσωτερικών (1985 – 1986)

Διαμόρφωση του πρώτου νομοθετικού πλαισίου για την περιφερειακή ανάπτυξη και το δημοκρατικό προγραμματισμό (ν. 1622/1986). Εισάγεται για πρώτη φορά η αρχή της συνένωσης των κοινοτήτων.

Για τη Θεσσαλονίκη

Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών (1996 -1997)

 • Ολοκλήρωση του master plan για το νέο διεθνές αεροδρόμιο τηςΘεσσαλονίκης και προκήρυξη των μελετών για τους τροχοδρόμους.
 • Έκδοση του χάρτη των ραδιοφωνικών συχνοτήτων της Θεσσαλονίκης.
 • Χρηματοδότηση από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ειδικού προγράμματος για την αναδάσωση του Σεϊχ – Σου.
 • Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση του Αεροδρομίου “Μακεδονία”.
 • Εγκατάσταση, οργάνωση και λειτουργία Ειδικής Γραμματείας Μεταφορών και Επικοινωνιών στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.
 • Ίδρυση, για πρώτη φορά, υποδιοίκησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης (Ιούλιος 2003)

 • Σχεδιάζονται από κοινού με τις παραγωγικές τάξεις και τους κοινωνικούς φορείς δράσεις για την ανάπτυξη της Μακεδονίας και της Θράκης.
 • Εφαρμόζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ξάνθης και Ροδόπης.
 • Σχεδιάζεται για πρώτη φορά ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.
 • Προωθείται ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των διεθνών οργανισμών με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Σύμφωνο Σταθερότητας, Υπηρεσία της Ευρώπης για την Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων, Διεθνές Κέντρο του ΟΗΕ για τη Δημόσια Διοίκηση κλπ.) για να αναδειχθεί η πόλη σε διοικητικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
 • Αποζημιώνονται άμεσα πολίτες, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές από τα επεισόδια που προκλήθηκαν στη Θεσσαλονίκη κατά τη Σύνοδο Κορυφής. Το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης ικανοποιεί οικονομικές απαιτήσεις ύψους 1 εκατ. Ευρώ μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
 • Δίνεται οριστικό τέλος στο πρόβλημα των αποβλήτων της «ΔΙΑΝΑ» που για χρόνια ολόκληρα ταλαιπώρησε τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης, ξεκίνησε η μεταφορά τους στην Γερμανία.
 • Συνολικά μεταφέρθηκαν 800 τόνοι αποβλήτων.
 • Δίνεται λύση στο πρόβλημα του «ΟΚΑΝΑ». Ύστερα από ένα χρόνο καταλήψεων στο κτίριο της Αναγεννήσεως και μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης, ορίζονται τρεις νέοι χώροι για τη λειτουργία νέων μονάδων χορήγησης υποκατάστατων. Ήδη λειτουργεί η πρώτη στο νοσοκομείο Παπανικολάου και ολοκληρώνεται η κατασκευή μιας δεύτερης σε χώρο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Η τρίτη θα λειτουργήσει στο ΑΧΕΠΑ. Παράλληλα, με την 24ωρη φύλαξη του κτιρίου του ΟΚΑΝΑ στην οδό Ευζώνων από την ελληνική αστυνομία, εξασφαλίστηκε πλέον η ομαλή κοινωνική ζωή της περιοχής.
 • Αναπτύσσεται ειδικό πρόγραμμα για τη λειτουργία κινητών βιβλιοθηκών στις ακριτικές περιοχές και στην επαρχία. Ενισχύονται οι βιβλιοθήκες των δημόσιων σχολείων της Βόρειας Ελλάδας.
 • Το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης φροντίζει για τον εξοπλισμό της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
 • Στο προεδρείο της Ομάδας παραδόθηκε ΒΑΝ με σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό υλικό απαραίτητο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
 • Αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης προχώρησε στην αγορά ενός «λευκού ταξί» που αξιοποιείται για την μετακίνηση των μελών του Συλλόγου Παραπληγικών της Βόρειας Ελλάδας, ενώ αποφάσισε παράλληλα την ίδρυση ειδικού γραφείου εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. μέσα στους χώρους του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. Το γραφείο θα λειτουργεί από τους ίδιους τους Συλλόγους Α.Μ.Ε.Α.
 • Το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης τιμά την εκπαιδευτική κοινότητα της Βόρειας Ελλάδας.
 • Ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης βράβευσε τα Λύκεια που πρώτευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις του 2003 στην ανώτατη εκπαίδευση. Συνολικά βραβεύτηκαν 21 σχολεία της Μακεδονίας και της Θράκης και στο όνομά τους βραβεύτηκε το σύνολο της δημόσιας εκπαιδευτικής κοινότητας.
 • Επίσης, σε ξεχωριστή εκδήλωση, βραβεύτηκαν για τις επιδόσεις τους τα καλύτερα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια. Βραβεύθηκαν ακόμη μαθητές και καθηγήτριες λυκείων της Μακεδονίας και Θράκης που έχουν εξαιρετικές επιδόσεις στον αθλητισμό.
 • Προωθείται το πρόγραμμα Θράκη – Αιγαίο – Κύπρος με το οποίο εξασφαλίζεται η συνεργασία συλλόγων και σχολείων από τις τρεις ακριτικές περιοχές του έθνους και αναδεικνύεται με κοινές δράσεις η κοινή πολιτιστική μας ταυτότητα.
 • Οργανώνεται ειδική εκδήλωση για να τιμηθεί ο κόσμος των γραμμάτων και της τέχνης που δημιουργεί στη Μακεδονία και τη Θράκη.
 • Προωθούνται πρωτοβουλίες για την ανάδειξη και προβολή των θησαυρών του Αγίου Όρους. Από τις αρχές Δεκεμβρίου, λειτουργεί στη Γρανάδα της Ισπανίας έκθεση εικόνων και φωτογραφιών του Αγίου Όρους που σημειώνει εξαιρετική επιτυχία.
 • Εφαρμόζεται για πρώτη φορά ενιαίο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των αρχαιολογικών ανασκαφών στη Βόρεια Ελλάδα.
 • Χρηματοδοτούνται οδικά έργα για την επέκταση των αστικών συγκοινωνιών. Το έργο στα Μετέωρα του Δήμου Πολίχνης εκτελείται ήδη.
 • Προωθείται πρόγραμμα εξοπλισμού περιφερειακών γυμναστηρίων, όπως του κλειστού γυμναστηρίου της Ηλιούπολης με πτυσσόμενες κερκίδες.
 • Υλοποιείται πρόγραμμα για τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών αθλητικών συλλόγων, όπως κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στη Σταυρούπολη με εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του Παύλου Μελά.
 • Χρηματοδοτούνται έργα αναβάθμισης του περιβάλλοντος, όπως η ανάπλαση του πάρκου του Φοίνικα και των τριών πλατειών στον Άγιο Ιωάννη του Δήμου Καλαμαριάς.
 • Προωθείται η υποψηφιότητα της Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση της Παγκόσμιας Έκθεσης του 2008 (EXPO 2008) στις διεθνείς επαφές του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης.
 • Διοργανώθηκε Διεθνές Συμπόσιο στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Μητέρα – Γη: Γνώση της Γης, Γεωργία, Διατροφή» για τη διεκδίκηση της Παγκόσμιας Έκθεσης ΕΧΡΟ 2008. Διαπιστώθηκε από κάθε άποψη η οργανωτική ετοιμότητα της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Παρουσιάσθηκε τον Δεκέμβριο στο Παρίσι η υποψηφιότητα της Θεσσαλονίκης για την ΕΧΡΟ 2008. Κοινή ομολογία όλων, μετά και τις παρουσιάσεις των τριών υποψηφίων πόλεων για την παγκόσμια έκθεση του 2008, ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τη Σαραγόσα και την Τεργέστη. Σοβαρή και άρτια από κάθε πλευρά η παρουσίαση της ελληνικής υποψηφιότητας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων, η οποία στηρίχθηκε στην παρουσίαση και την ομιλία που πραγματοποίησε ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης, Χάρης Καστανίδης. Εγκωμιαστικά σχόλια ξένων αντιπροσωπειών προς τα μέλη της ελληνικής αποστολής.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s